BURAK ANDRII YEVGENOVICH

 • Datsko V., Loi H., Datsko T., Mudra A., Mykolenko A., Golovata T., Furdela M, Orel Yu., Smachylo I., Burak A., Klantsa M, Oleshchuk O. Nitric oxidemediated effects of L-ornithine L-aspartate in acute toxic liver injury // Pharmacia.– 2022. - № 69 (2). – P. 527-534.

 • Беденюк А. Д., Бурак А. Є., Нецюк О. Г. Особливості діагностичних критеріїв при різних стадіях гострої спайкової непрохідності тонкої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2022. – № 2 (50). – С. 43 – 49.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є. Вивчення особливостей бактеріальної транслокації при комплексному післяопераційному лікуванні хворих на гостру декомпенсовану тонкокишкову непрохідність. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. 2021. ‑ №2. – С. 71 – 76.

 • Naumova L., Milevska-Vovchuk L., Burak A., Krytskyy T., Pankiv I. Neurological manifestations of prolactinoma (case report). Georgian Medical News, №5 (314), рр. 116-120.

 • Pasyechko N.V., Naumova L.V., Burak A.Ye., Kulchinska V.M., Krytskyy T.I. Multiple endocrine neoplasia type 1 – a case report. Pol Med J, 2021; XLIX (291); 391–393.

 • Andrew Burak. Multiple endocrine neoplasia type 1: clinical features, diagnostics. European congress of endocrinology 2021, 22 May 2021 - 26 May 2021 (online), poster, DOI: 10.1530/endoabs.73.EP169, (Endocrine Abstracts (2021) 73 EP169).

 • Andrew Burak. Optimization of surgical treatment of patients with diabetic foot syndrome. European congress of endocrinology 2021, 22 May 2021 - 26 May 2021 (online), poster, DOI: 10.1530/endoabs.73.AEP244, (Endocrine Abstracts (2021) 73 AEP244).

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Грабчак С.О., Бурак А.Є. Клінічний випадок складності діагностики та хірургічного лікування позакишкових ускладнень при неспецифічному виразковому коліті // Шпитальна хірургія. – 2020. - № 4. – С. 94-98.

 • Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Доброродній В.Б., Бурак А.Є. Досвід проведення дистанційних онлайн-семінарів під час карантину на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією ім. Л.Я.Ковальчука // Медична освіта.- 2020. - № 3. - С.21-23.

 • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Кулянда І.С., Гусак О.М., Бурак А.Є., Лойко І.І. Клінічний випадок хірургічного лікування анаеробної неклостридіальної поширеної флегмони лівої нижньої кінцівки // Шпитальна хірургія. – 2020. - № 3. – С. 113-119.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Рівень та динаміка показників цитокінового профілю при лікуванні хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність у стадії декомпенсації // Шпитальна хірургія. – 2020. - № 1. – С. 105-112.

 • Павлишин А.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Бурак А.Є. Особливості фіксації шкірного автоклаптя на рановій поверхні після автодермопластики у хворих на цукровий діабет, ускладнений синдромом стопи діабетика // Шпитальна хірургія. - Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2020. - № 1 (89). — С. 105 - 112.

 • Особливості підготовки та проведення студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, С. Й. Гриценко / / Медична освіта. – 2019. - № 2 (82). – С. 11-14.

 • Електромеханічна обробка кісток під час малих ампутацій у хворих з синдромом діабетичної ступні / Ю. М. Футуйма, А. Д. Беденюк, І. І. Смачило, А. Є. Бурак / / XXIV з’їзд хірургів України: Тез. доп. – Київ, 2018. – С. 393.

 • Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру спайкову непрохідність тонкої кишки у стадії декомпенсації / А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, Ю. М. Футуйма / / XXIV з’їзд хірургів України: Тез. доп. – Київ, 2018. – С. 278-279.

 • Значення рівня внутрішньочеревного тиску у діагностиці стадії гострої спайкової непрохідності тонкої кишки / Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. / / Здобутки клінічної та експериментальної медицини : Тез. доп. – Тернопіль, 2018. – С. 94.

 • Особливості фіксації шкірного автоклаптя на рановій поверхні після автодермопластики у хворих на цукровий діабет ускладнений синдромом стопи діабетика / Павлишин А.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І, Бурак А.Є. / / Science Research, Development #3 : Тез. доп. – Rotterdam, 2018. – С. 93-95.

 • Особливості хірургічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика / Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А. Є., Павлишин А.В. / / Львівський медичний часопис. – 2018. – № 2 (24). – С. 28-33.

 • Спосіб лікування при гострій злуковій кишковій непрохідності / А. Д. Беденюк, А.Є. Бурак / / I Буковинський хірургічний форум: Тез. доп. – Чернівці-Харків, 2017. – С. 81-82.

 • Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуковою непрохідністю тонкої кишки А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак / / Вісник наукових досліджень. – 2017. - № 3 (88). – С. 64-68.

 • Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак / / Шпитальна хірургія. – 2017. - № 3 (79). – С. 87-92.

 • Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижею А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, А. Є. Бурак, О.Г. Нецюк, Л.В. Балабан / / Шпитальна хірургія. – 2017. - № 1. – С. 113-115.

 • Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс / Беденюк А.Д., Мальований В.В., Гуменний І.З., Дуць С.І., Бурак А.Є. / / Шпитальна хірургія. – 2016. - № 3 (75). – С. 114.

 • Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною із хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок / Романюк Т.В., Запорожан С.Й., Махніцький А.В., Бурак А.Є., Назарко Л.Р. / / Шпитальна хірургія. – 2016. - № 3 (75). – С. 61-63.

 • Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, О.М. Гусак, І.В. Чепіль, А. Є. Бурак, О.Г. Нецюк, Л.В. Балабан / / Шпитальна хірургія. – 2015. - № 2. – С. 70-72.

 • Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, О.І. Костів, А. Є. Бурак, Ю.М. Крисюк / / Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 2 (65). – С. 59-61.

 • Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності / А.Є. Бурак / / XVIII Міжнародний Медичний Конгрес студентів і молодих вчених : Тез. доп. – Тернопіль, 2014. – С. 61.

 • Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом / А. Є. Бурак / / XVIII Міжнародний Медичний Конгрес студентів і молодих вчених : Тез. доп. – Тернопіль, 2014. – С. 52.

 • Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково-клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом / І. Я. Дзюбановський, А. Д. Беденюк, А. Є. Бурак, Т.В. Романюк / / Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2014, № 2.

 • Профілактика недостатності швів анастомозів після резекції шлунка та дренуючих операцій / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, О.А. Беденюк, Ю. М. Футуйма, А. Є. Бурак / / Клінічна хірургія. – 2013. - № 4 (843). – С. 26-27.

 • Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок / Л. Я. Ковальчук, А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, А. Є. Бурак / / Шпитальна хірургія. – 2013. - № 3 (63). – С. 60-62.

 • Дослідження гістологічної та некрозапальної активності печінки у формуванні синдрому портальної гіпертензії / І.Я. Дзюбановський, Т.В. Романюк, А.Я. Господарський, О.І. Слободянюк, А.Є. Бурак // Морфологія. – 2013. – Т VII, №3. – С. 33-36.

 • Стимуляція моторики шлунково-кишкового тракту та корекція ентерального харчування в ранньому післяопераційному періоді при гострій злуковій кишковій непрохідності / А.Є. Бурак / / XVI Міжнародний Медичний Конгрес студентів і молодих вчених : Тез. доп. – Тернопіль, 2012. – С.