DOBRORODNIY VOLODYMUR BORISOVYCH

 • О.Г. Нецюк, А.Д. Беденюк, В.Б. Доброродній Здобуття практичних навичок і теоретичних знань з ендоскопії в умовах пандемії COVID-19: Світовий досвід // Медична освіта. – 2021 - №2. – С. 122-127.

 • Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Доброродній В.Б., Бурак А.Є. Досвід проведення дистанційних онлайн-семінарів під час карантину на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією ім. Л.Я.Ковальчука // Медична освіта.- 2020. - № 3. - С.21-23.

 • Dobrorodniy V.B. , Hoperia V.G. ,Bedenuyk A.D. , Dobrorodniy A.V.. Papillary Carcinoma, A Metastasis Of The Brain and Bone: A Rare Case // Wiadomosci Lekarskie. – 2020. - №10. pp. 2306-2308.

 • Паламарчук В.О., Товкай О.А, Куц В.В., Боднар М.Р., Войтенко В.В., Мазур А.В, Квітка Д.М., Ліщинський П.О., Доброродній В.Б. Систематична профілактична дисекція шиї в лікуванні папілярного раку щитоподібної залози більше «за» ніж «проти» // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. - 2020. - №3 – С. 25-37.

 • Shidlovskyi V.O., Shidlovskyi O.V., Sheremet M.I., Zhulkevych I.V., Andreychyn S.M., Hanberher I, Smachylo I.I., Dobrorodny V.B., Futuima Yu.M. Laboratory diagnostics of primary hyperaldosteronizm and its peculiarities (literature review). Jour. of Med. and Life. Vol.12, Issue 3, Jul.-Sept. 2019, pp. 215-220.

 • Смачило І.І., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Футуйма Ю.М. Дренування рідинних скупчень заочеревиннного простору при лікуванні гострого некротичного панкреатиту. / / Шпитальна хірургія. – 2019. - № 4 (88). – С. 126-128.

 • Беденюк А.Д., Мальований В.В., Доброродній, В.Б., Війтович Л.Є. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука // Медична освіта. – 2018 – №4.– С. 124– 127.

 • Беденюк А.Д., Доброродній В.Б. ,Боднар П.Я. ,Боднар Т.В. , Шандрук Т.В. Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних дидактичних принципів викладання дисципліни “хірургія” на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. л. я. ковальчука тернопільського державного медичного університету імені і. я. горбачевського // Медична освіта.– 2018– №3.– С. 94– 95.

 • Доброродній В.Б. , А. Д. Беденюк А. Д. , І. І. Смачило І. І. , Футуйма Ю. М., Смачило І. В. . Мікрокарциноми щитоподібної залози, особливості діагностики // ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R).

 • Беденюк А.Д. , Ковальчук О.Л. , Доброродній В.Б. , Війтович Л.Є. Матрикул практичних навичок як складова частина практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука // Медична освіта. — 2017. — №1. — С. 5 — 7.

 • Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., І.І. Смачило, Доброродній В.Б., Балабан Л.В. Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання // Матеріали підсумкової LIX науково- практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 – 132.

 • Олійник О.В., Доброродній А.В., Доброродній В.Б. Дослідження РН в умовах експериментального гострого респіраторного дистрес— синдрому та його корекція антигіпоксантами. — Матеріали підсумкової науково— практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 212 — 214.

 • Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Корекція порушень мікробіоценозу кишечника у пацієнтів після холецистектомії. — Матеріали підсумкової науково— практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 116.

 • Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Смачило І.І. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально— наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». —Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. - С. 273—275.

 • Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Доброродній В.Б. Досвід викладання дисципліни «Хірургія» за кредитно-модульною системою матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України». – Тернопіль: Уермедкнига, 2014. – С. 150-152.

 • Дзюбановський І.Я.,Максимлюк В. І., Доброродній В. Б., Смачило І .1. , Футуйма Ю. М. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці злоякісних утворень щитоподібної залози. Клінічна хірургія № 10, 2012, Актуальні аспекти абдомінальної хірургії Тези доповідей наукопрактичної конференції 15—16 листопада 2012 м Київ.

 • Ковальчук Л.Я., Доброродній В.Б., Мальований В.В. Особливості викладання дисципліни «Хірургія» за кредитно-модульною системою. Медична освіта – 2011. - №4 – С.5-6.

 • Чонка І.І. , Доброродній В.Б. , Смачило І.І. ,Футуйма Ю.М. , Балабан А.І. Діагностика та хірургічне лікування невропатичної форми синдрому діабетичної ступні Актуальні питання екологи та охорони здоров’я / зб. праць, т.б — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. —С. 252 — 267.

 • Доброродній В.Б. ,Смачило І.І. , Футуйма Ю.М. . Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини — 2011 № 2 — С. 24-25.

 • Балабан Л.В., Ремезюк О.М., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Гнатко І.В., Борак І.В. Діагностичні особливості мікрокарциноми щитовидної залози. Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково—практичної конференції 17 червня 2010 року, ст. 63—64

 • Крицький І.О. , Бліхар B.C., Гощинський П.В. ,Воронцова Т.О. , Кінаш М.І. , Кубей І.В. , Шульгай Л.М. ,Г.А. Крицька Г.А. , Доброродній В.Б. , Смачило І.І. Переваги кредитно— модульної системи навчання над традиційною увищих навчальних закладах України . Медична освіта, №3, 2010 р., С. 27—29.

 • Ковальчук Л.Я. , Максимлюк В.І. , Венгер І.К. ,Беденюк А.Д. , Твердохліб В.В. , Гусак О.М. , Доброродній В.Б. ,Мальований В.В. ,Чонка І.І. , Смачило І.І. , Мисак А.І. , Футуйма Ю.М. ,Смачило І.В. , Нестерук С.О. ,Доброродній А.В. , Крицький І.О. . Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента— лікаря . Медична освіта, 2010 №3, ст.22— 24

 • Ковальчук Л. А., Максимлюк В.И., Доброродний В.Б., Смачило И.И. Диагностические особенности мелкоочаговых злокачественных образований в щитовидной железе. Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11—12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.— С.396— 397.— ДОПОВІДЬ

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка 1.1., Смачило 1.1., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента—лікаря/ «Впровадження кредитно—модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».— Матеріали Всеукр. Навчально—наукової конф. з міжнародною участю.— Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20—21 травня, 2010 р.— С.57— 58. — ДОПОВІДЬ

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.В., Дзюбановський О.І. Ішемічно-реперфузійне пошкодження печінки та його корекція берлітіоном / Шпитальна хірургія. – 2010. №1 – С. 5-8.

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Смачило І.І. Застосування тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії в діагностиці захворювань щитоподібної залози,— Збірник матеріалів «Здобутки клінічної і експериментальної медицини.— 2008 р.— С. 59— 60.

 • Ковальчук Л.Я., Сміян С.І., Гнатів В.В., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., ГусакО.М., Смачило 1.1. Андропауза.— Вісник наукових досліджень.— 2008 р.— С 44— 48.

 • Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць С.І., Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної рН—метрії // Шпитальна хірургія. — 2007. — № 2. — С. 8—11.

 • Шідловський В.О., Дейкало І.М., Доброродній В.Б.,.Левчук Р.Д.—Лікувальна тактика при шлунково—кишкових кровотечах виразкового генезу.— Шпитальна хірургія,—2004.—№4.—С. 101 —104

 • Мисула І.Р., Доброродній В.Б, Мальований В.В., Слободян С.С.— Оптимізація викладання курсу країнознавства слухачам—іноземцям підготовчого відділення. Медична освіта,—2003.— №3. —С.20—22.

 • Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Мальований В.В. .Доброродній В.Б,— Навчання іноземців—шлях до світової спільноти. Медична освіта,—2002.— №3.—С.50—52.

 • Співавтор книги ” Факультетська хірургія”— розділ ” Виразкова хвороба”— за ред. В.О.Шідловського, М.П.Захараша,—2002р.

 • Шідловський В.О., Саюк Ю.М., Дейкало І.М., Доброродній В.Б., Гривенко С.Г., Чонка І.І..— Організація самостійної позааудиторної роботи студентів на кафедрі факультетської хірургії: проблеми і перспективи /Матеріали конференції "Сучасні аспекти організації позааудиторної роботи студентів, лікарів—інтернів, курсантів".Тернопіль 2001 р. С. 130—131.

 • Шідловський В.О., Саюк Ю.М.,Дейкало І.М., Доброродній В.Б., Гривенко С.Г. , Мацюк Ю.О.,Чепіль І.В., Чонка І.І..— Хірургічне лікування ниркової форми первинного гіперпаратиреозу.// Здобутки клінічної та експериментальної медицини,— Вип. №5,—Тернопіль, 2001 .—С.323—325.

 • Шідловський В.О. ,Чонка І.І., Дейкало І.М., Доброродній В.Б., Мацюк Ю.О.,Чепіль І.В..— Порушення евакуаторної фукції ДПК в хірургії жовчних шляхів. //Буковинський медичний вісник, 2000. С.—174—176.

 • Шідловський В.О., Чонка І.І., .Дейкало І.М, Курко В.С., Доброродній В.Б., Гривенко С.Г., Саюк Ю.М., Пятикоп Г.І., Гудима А.А., Мацюк Ю.О. // Ефективність ентеросорбції в корекції синдрому ентеральної інтоксикації зумовленого ендогенним тиреотоксикозом /Здобутки клінічної та експериментальної медицини.Вип.№4,Тернопіль , 1999.С.449—452.

 • Шідловський В.О., Чонка І.І., .Дейкало І.М, Курко В.С., Доброродній В.Б., Гривенко С.Г., Саюк Ю.М., Пятикоп Г.І. .—Передопераційна підготовка хворих на ДТЗ , ускладнений ентеральним синдромом і її ефективність .//Тези наук.конф. ТДМА .1998.С.285—287.

 • Доброродній В.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень у хірургічних хвирих шляхом застосування нових шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Зб. Матеріалів наук. –практ. конф. «Сучасні аспекти невідкладної медичної»., Львів, 1997. – С. 98.

 • Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., .Доброродній В.Б., Гривенко ,С.Г., Кушнір Р.Я.// Досвід застосування антибактеріальних розсмоктувальних полімерних матеріалів у хірургічній практиці.// Зб.наук.робіт співробітників кафедри факультетської хірургії. Тернопіль, 1997.С.21—27.

 • Доброродній В.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень у хірургічних хвирих шляхом застосування нових шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наукової конф. «Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини»., Тернопіль, 1997. – С. 317-320.

 • Доброродній В.Б. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наукової конф. «Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини»., Тернопіль, 1995. – С. 101.

 • Доброродній В.Б. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів / Тези наукової конф. «Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини»., Тернопіль, 1995. – С. 101.

 • Полоус Ю.М. , Гощинський В.Б. ,Доброродній В.Б. , Гривенко С.Г., Кушнір Р.Я. — Застосування антибактеріальних шовних матеріалів “Капромед Д/Х”, “Капройод” , “Капромед М/Г” в ургентній і плановій абдомінальній хірургії. /Інформ. лист .Київ, 14.06.1994.

 • Гощинський В.Б., Курко В.С., Саюк Ю.М. , Доброродній В.Б., Кушнір Р.Я., Рудик А.П. — Стан окисно—відновних процесів у нижніх кінцівках в залежності від стадії облітеруючого атеросклерозу.// В кн.: Антиоксиданти і сорбенти в медицині. Тез.наук, конференції .Тернопіль ,1992.С.69—70.

 • Малеваный В.В., Доброродний В.Б., Викалюк Ю.Ф., Полоус Ю.М., Белых С.И., — Формирование швов и анастомозов с применением антибактериальных полимеров .// ВНИИиИИМТ М3 СССР Труди института , Москва 1991. Вып.№14. С.67—70.

 • Полоус Ю.М., Доброродний В.Б.,— О значении шовного материала в хирургии желудочно— кишечного тракта /Вестник хирургии ,1991.№3. СІ8—20.

 • Полоус Ю.М., .Доброродний В.Б, Белых С.И.— Использование нитей “Капромед Д/Х” для закрытия дефектов передней брюшной стенки при операціях по поводу грыж живота . //Клиническая хирургия 1991 . №3 . С.48—49.

 • Полоус Ю.М. , Курко B.C. , Гощинський В.Б., .Доброродній В.Б., Саюк Ю.М.,— Застосування звукових хвиль у лікуванні постваготомної діареї,//Тез. Обл. научной конференции “Новые методы диагностики , лечения и профілактики заболеваний органов пищеварения.” , Тернополь, 1990.С.102—104.

 • Полоус Ю.М., Доброродний В.Б., Малеваный В.В., Викалюк Ю.Ф.,— Антимикробные нити “Капромед Д/Х” в хирургии желудочно—кишечного тракта и легких.//Тез.докл.1 Всесоюзной конференции “ Современные подходы к разработке эффективных перевязочных средств и шовных материалов.” Москва, 1989.С.258—260.

 • Доброродний В.Б. Антибактериальные, синтетические, рассасывающиеся нити “Капромед Д/Х” в абдоминальной хирургии.// Тез.докл.УШ Всесоюзного научного симпозиума “ Синтетические полимеры медицинского назначения”.Киев, 1989.С.226—227

 • Гощинский В.Б., .Напастюк В.Л, Доброродний В.Б. , Малеваный В.В., Использование нових антимикробных полимерных материалов в хирургической практике. //В кн.: Новые методы диагностики , лечения и профилактики. Тез.Областной научной конференции. Тернополь,1989. СІ25—126.

 • Ю.М. Полоус Ю.М. , Викалюк Ю.Ф. , Доброродний В.Б. , Белых С.И. Антибактериальные нити “Капромед Д/Х” в абдоминальной хирургии // Клин, хирургия ,1989. — №1 . С.13—15.