KULBABA IGOR YAROSLAVOVYCH


  • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Кульбаба І.Я. Пріоритетність у виборі методу хірургічної корекції кукси після ампутації дистального відділу стопи у хворих із різними формами синдрому діабетичної стопи // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2021. — № 1. — С. 6571.

  • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Кульбаба І.Я. Значення перфузійного індексу для швидкої діагностики різних форм синдрому діабетичної стопи в виборі адекватної патогенетичної тактики хірургічного лікування // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2021.– № 2.– С. 168 – 173.