MALOVANYY VITALIY VASYLIOVYCH

 • Мальований В.В. Досвід хірургічного лікування переломів ребер / В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LXІV підсумкова наук.-практ. конф., 11 червня 2021 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2021. – С. 79-81.

 • Беденюк А.Д. Травма грудної клітки: особливості перебігу, ускладнення та лікувальна тактика /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Перший Галицький хірургічний форум «Інноваційні технології в хірургії», 24 січня 2020 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2020. – С. 104-105.

 • Мальований В.В. Клінічний випадок ендоскопічного видалення фіброми трахеї / В.В. Мальований, Л. Є. Війтович, М.В. Саноцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020. – № 3 (43). – С. 135-138.

 • Мальований В.В. Металоостеосинтез ребер при травмах грудної клітки / В.В. Мальований, Л.Є. Війтович, П.А. Сас, І.І. Довга // Актуальні питання воєнно-польової хірургії, політравми та торакальної хірургії : всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. Уч., 24 - 25 травня 2019 року: зб. матеріалів конф. – Одеса, 2019. – С. 27-28.

 • Беденюк А.Д. Гострі абсцеси легень та їх ускладнення: особливості перебігу та лікувальна тактика /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука – 2019. – № 2 (86). – С. 65-70

 • Беденюк А.Д. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – С. 124-126.

 • Беденюк А.Д. Торакоскопічні та відеоасистовані втручання в лікуванні спонтанного пневмотораксу /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LXІ підсумкова наук.-практ. конф., 7 червня 2018 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2018. – С. 94-95.

 • Беденюк А.Д. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – С. 124-126.

 • Мальований В.В. Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні хворих з новоутворами середостіння / В.В. Мальований, Л. Є. Війтович // Хірургія дитячого віку. – 2018. – № 3 (60). – С. 38-40.

 • Беденюк А.Д. Викладання циклу «торакальна хірургія» на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, Л.Є. Війтович// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: Всеукраїнська XIV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 16-18 травня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 33-35.

 • Мальований В.В. Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні ускладненої травми грудної клітки /В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LX підсумкова наук.-практ. конф., 14 червня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 94-95.

 • Доброродній В.Б. Інтеграція змістового модуля «Військова хірургія» в структуру дисципліни «Хірургія». — Матеріали Всеукраїнської навчально — наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої ректору, член. — кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчуку «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України»./ А.Д. Беденюк, В.Б. Доброродній, І.І. Смачило В.В.Мальований та ін. // Тернопіль, Укрмедкнига, травень 2015 р. — С. 273 —275.

 • Мальована І.В. Ускладнення під час трахеотомії/ І.В. Мальована, В.В. Мальований// Шпитальна хірургія. – 2013. – №1. – С.114-116.

 • Мальований В.В. Алергічні реакціі при застосуванні антибіотиків// В.В. Мальований, В.В. Ніколов, Г.С Протасевич//Журнал вушних та носових хвороб. – 2014. – №5. – С.94-96.

 • Ковальчук Л.Я. Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі/Л.Я. Ковальчук, А.Д. Беденюк, В.В. Мальований// Шпитальна хірургія. – 2011. – № 1. – С.94-96

 • Мальований В.В. Лікування та профілактика ото токсичності антибіотиків // В.В. Мальований, В.В. Ніколов, Г.С Протасевич//Журнал вушних та носових хвороб. – 2014. – №5. – С.94-96.

 • Мальований В.В. Лікування хронічного гнійного мезотимпаніту в стадії загострення у дорослих/ В.В. Мальований, І.В. Мальована, С.М. Бойко// Шпитальна хірургія. – 2013. – №3. – С.93-95.

 • Особливості викладання дисципліни „Хірургія” за кредитно — модульною системою / Ковальчук Л.Я., Доброродній В.Б., Мальований В.В. // Медична освіта — 2011.— № 4 — С. 5 — 6.

 • Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента—лікаря/ [Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Венгер І.К., Беденюк А.Д., Твердохліб В.В, Гусак О.М., Доброродній В.Б., Мальований В.В., Чонка 1.1., Смачило 1.1., Мисак А.І., Футуйма Ю.М., Смачило І.В., Нестерук С.О., Доброродній А.В., Крицький І.О. ] «Впровадження кредитно—модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи».— Матеріали Всеукр. Навчально—наукової конф. з міжнародною участю.— Тернопіль, ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, 20—21 травня, 2010 р.— С.57— 58.

 • Роль інтеграції в європейську вищу освіту у навчанні, вдосконаленні та формуванні студента — лікаря / Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Мальований В.В..// Медична освіта. — 2010. — №3. – С. 22— 24.

 • Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу « Грудна хірургія », с. 9 - 126.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

 • Хірургія: Підручник/ за ред. Л.Я. Ковальчука— співавтор розділу « серцево-судинна хірургія », с.184-187.— Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2010 р.

 • Оптимізація викладання курсу країнознавства слухачам—іноземцям підготовчого відділення / Мисула І.Р., Доброродній В.Б, Мальований В.В., Слободян С.С. // Медична освіта. — 2003. — №3. — С. 20—22.

 • Навчання іноземців—шлях до світової спільноти / Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Мальований В.В. .Доброродній В.Б.// Медична освіта. — 2002. — № 3. — С. 50—52.

 • Доброродній В.Б. Профілактика післяопераційних ускладнень у хірургічних хворих шляхом застосування нових шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наук. конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. — Тернопіль, 1997. — С. 317 — 320.

 • Досвід застосування антибактеріальних розсмоктувальних полімерних матеріалів у хірургічній практиці / Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Доброродній В.Б., Мальований В.В. та ін.// // Зб.наук.робіт співробітників кафедри факультетської хірургії. — Тернопіль, 1997. — С. 21—27.

 • Доброродній В.Б. Профілактика анастомозитів в абдомінальній хірургії шляхом застосування нових видів шовних матеріалів / В.Б. Доброродній // Тези наукової конф. “Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини”. , Тернопіль , 1995. — С. 101.

 • Застосування антибактеріальних шовних матеріалів “Капромед Д/Х”, “Капройод” , “Капромед М/Г” в ургентній і плановій абдомінальній хірургії. / Полоус Ю.М., Гощинський В.Б., Доброродній В.Б. та ін. // Інформ. лист. — .Київ, 1994.

 • Формированиешвов и анастомозов с применениемантибактериальныхполимеров / Малеваный В.В., Доброродний В.Б., Викалюк Ю.Ф. и др.// ВНИИиИИМТ М3 СССР Трудыинститута. — Москва, 1991. — Вып. №14. — С. 67—70.

 • Полоус Ю.М., Викалюк Ю.Ф., Доброродний В.Б., Белых С.И.. Антибактериальные нити “Капромед Д/Х” в абдоминальнойхирургии // Клин, хирургия ,1989. — №1 . С.13 — 15

 • Гощинский В.Б., Напастюк В.Л., Доброродний В.Б., Малеваный В.В. Использованиеновых антимикробныхполимерныхматериалов в хирургическойпрактике //В кн.: Новыеметодыдиагностики, лечения и профилактики. — тез.областнойнаучнойконференции. Тернополь,1989. — С. І25 — 126. С.226—227.

 • Малеваный В.В., Викалюк Ю.Ф., Полоус Ю.М., Доброродний В.Б., Белых С.И. Нити “Капромед Д/х “в абдоминальной и легочнойхирургии.// Тез.докл.ХУІсъездахирургов УССР. Одесса, 1988.С.205 — 206.