BODNAR TETYANA VIKTORIVNA

   • Боднар П.Я. Стан згортальної систем плазми крові при неопластичній інтоксикації на фоні експериментального флеботромбозу. / П.Я. Боднар, І.М. Кліщ, Я.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Ю.В. Сорока // Здобутки клінічно та експерементальної медицини. – 2021. - №2. – С. 42-45.

   • Боднар П.Я. Стан перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантний захист при неопластичній інтоксикації / П.Я. Боднар, І.М. Кліщ, Я.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Ю.В. Сорока // Медична та клінічна хімія. – 2021. - №2(88). - С. 22-27

   • Боднар П.Я. Стан фібринолітичної системи плазми крові при неопластичній інтоксикації на фоні експериментального флеботромбозу / П.Я. Боднар, І.М. Кліщ, Я.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Л.П. Боднар // Вісник морської медицини. – 2021. - № 2(91). - С. 59-65

   • Боднар П. Я. Характеристика функціонально стану гемостазу у жінок після гістероваріоектомії в залежності від індексу маси тіла / П.Я. Боднар, Я.Я. Боднар, Т.В. Боднар, Б. Д. Кривокульський // Український журнал Перинатологія та педіатрія. – 2021. - № 2(86). - С. 24-27

   • Bodnar P. Histological changes in muscules during the lower extremites thrombosis in individuals with gastrointestinal tract cancer / Petro Bodnar, Yaroslav Bodnar, Tetiana Bodnar, Yurii Soroka, Liudmyla Bodnar // International Journal of Pharmaceutical Research and Allied Sciences – 2021, - 10(3): 15-19

   • Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Боднар Т.В., Боднар Л.П. Морфологічні зміни венозної стінки за умов експериментальної неопластичної інтоксикації. / Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Боднар Т.В., Боднар Л.П. // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2021. - №2(75). - С. 205-207

   • Боднар П.Я., Боднар Я.Я., Боднар Т.В., Кривокульський Б.Д., Левицький А.В. Оцінка показників гемостазу у пацієнток із флеботромбозом на фоні раку шийки матки// Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 1 (61), 2020 р. с. 9-13

   • Беденюк А.Д., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Нові та інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі. — Медична освіта. — 2019. — № 4. — С. 58 — 63.

   • Беденюк А.Д., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Футуйма Ю.М., Боднар Л.П. Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету: клінічний випадок. // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, 2019 (4), 119-122.

   • Беденюк А.Д., Дейкало І.М., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Застосування апарату ligasure у хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 95 — 97.

   • Беденюк А.Д., Боднар Т.В., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Доброродній В.Б., Шандрук Т.В. Особистісно-орієнтований підхід як один із основоположних принципів викладання дисципліни «Хірургія» на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука / А. Д. Беденюк, Т.В. Боднар, П. Я. Боднар, В.Б. Доброродній, Т.В. Шандрук // МЕДИЧНА ОСВІТА. - 2018. - No 3 - С. 89-95

   • Беденюк А.Д., Дейкало І.М., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням апарату ligasure ХХІV з’їзд хірургів України [Електронний ресурс]: Зб. наук робіт. Електрон. текст. дані. Київ, Клін. хірургія, 2018. 1 електрон. опт. диск (CD–R) 489 - 490А. Д. Беденюк, І. М. Дейкало, Т. В. Боднар, П. Я. Боднар

   • Боднар Л.П., Боб А.О., Боднар Р.Я., Рега Н.І., Боднар Т.В. Фактори ризику професійних захворювань медичних працівників «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» : матеріали підсумкової LXI науково-практичної конференції (Тернопіль, 7 черв. 2018 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2018. – С. 95 — 97. Боднар Л.П., Боб А.О., Брднар Р.Я., Рега Н.І., Боднар Т.В.

   • Боднар П.Я., Боднар Т.В., Боднар Я.Я. Морфологічні передумови ретромбозу при посттромбофлебітичній хворобі / Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю XVІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.) : – Тернопіль, 2018. – с. 6-8.

   • Боднар П.Я., Боднар Т.В., Боднар Я.Я. Морфологічні особливості перебігу раневого процесу при експериментальній тиреоїдектомії із застосуванням технології Liga Sure / Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю XVІІ Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (Тернопіль, 20-21 вересня 2018 р.) : – Тернопіль, 2018. – с. 9-11.

   • Дейкало І.М., Шідловський О.В.,Боднар Я. Я., Боднар П. Я., Боднар Т. В. Застосування високочастотного струму в хірургічному лікуванні вузлового та токсичного зоба: Метод. рекоменд. /МОЗ України, Укр. центр наук. мед. інф-ї та патентно-ліценз. роботи; Укл. Дейкало І.М., Шідловський О.В.,Боднар Я. Я., Боднар П. Я., Боднар Т. В. – К., 2017. – 18 с.

   • Боднар Т. В. Технологія Liga Sure у лікуванні хворих з вузловатим зобом / Т. В. Боднар // Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : міжнародна наук.-практ. конф., 15-18 березня 2016 р. : матеріали конф. – Братислава, 2016. – Т. 4. – С. 22–23.

   • Дейкало І.М., Шідловський О.В., Боднар Я.Я., Боднар Т.В. Застосування технології LigaSure в хірургії щитоподібної залози / Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, № 1, ч. 1. – С. 83–85.

   • Боднар Т. В. Технологія Liga Sure у лікуванні хворих з вузловатим зобом / Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати : міжнародна наук.-практ. конф., 15-18 березня 2016 р. : матеріали конф. – Братислава, 2016. – Т. 4. – С. 22–23.

   • Єрмакова Т. В. Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології LigaSure / Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2015. – № 2 (50). – С. 37–40.

   • Єрмакова Т. В. Вплив струму високої частоти LigaSure на структуру щитоподібної залози при вузловому зобі / Буковинський медичний вісник. – 2015 – Т. 19, № 4 (76). – С. 71–73.

   • Боднар Т. В. Оцінка електрохірургічних методів гемостазу та морфофункціональних змін щитоподібної залози в перифокальних ділянках впливу високочастотного струму / Морфологія. – 2016 – Т. 10, № 1. – С. 26–31.

   • Yermakova T. Morphologic changes in the nodular goitre induced by the LigaSure high frequency current generator / T. Yermakova // Health Problems of Civilization. – 2015. – Vol. 3, № 9. – Р. 20–23.

   • Єрмакова Т. В. Вплив технології LigaSure на морфофункціональний стан щитоподібної залози / Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 4 (77). – С. 85–87.

   • Єрмакова Т. В., Дейкало І.М., Боднар П.Я. Морфологічні зміни вузлового зобу за умов дії генератора струму високої частоти LigaSure / Здобутки клінічної та експериментальної медицини : наук.-практ. конф., 21 травня 2014 р. : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2014. – С. 54–56.

   • Єрмакова Т.В., Боднар П.Я., Хребтов О.М, Пелешок О.І. Хірургічне лікування хворих з вузловатим зобом методом застосування технології Liga Sure / ХVIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих учених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 70.

   • Дейкало І. М., Шідловський О.В., Єрмакова Т.В. Порівняльна оцінка результатів операцій на щитоподібній залозі із використанням стандартних методик та технології LigaSure / Українські медичні вісті. – 2014. – Т. 11, № 1–4 (80–83). – С. 16.

   • Дейкало І. М., Єрмакова Т.В. Морфофункціональні зміни щитоподібної залози при хірургічному лікуванні хворих з вузловим зобом із застосуванням технології LigaSure / XXIII з’їзд хірургів України : зб. наук. робіт. – К. : Клін. хірургія, 2015. – С. 577–578.

   • Єрмакова Т. В. Морфологічна характеристика загоєння рани при застосуванні з метою гемостазу електрокоагуляції [Електронний ресурс] / Актуальні проблеми сучасної патоморфології та патофізіології : Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присв. 50-річчю кафедри патологічної анатомії та кафедри патофізіології Запорізького державного медичного університету, 28-29 травня 2015 р. : матеріали конф. – Запоріжжя, 2015. – С. 30–32. _ Режим доступу: http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/2101/1/15_Aktual_probl_suchas_patomorf_ta_patofiziol_30-32.pdf.