GRYTSENKO STEPAN YOSIPOVYCH

 • Stepan GRYTSENKO, Ihor DZYUBANOVSKY, Ivanna HRYTSENKO, Anatoliy BEDENIUK Multidisciplinary personalized approach to D3 lymph node dissection with preservation of left colic artery in patients with left sided colorectal cancer: surgical and radiological point of view // Minerva Surgery. №17. – 2022.

 • Stepan Grytsenko, Ivanna Hrytsenko, Ihor Dzyubanovsky. Unstable right colic artery between East and West conception of D3 lymphadenectomy: surgical and radiological analysis // International Journal of Surgery and Medicine. - №8(1). – 2022. – P.71-73.

 • Stepan Grytsenko, Ihor Dzyubanovsky, Ivanna Hrytsenko, Anatoliy Bedeniuk. Preoperative CT-angiography in multidisciplinary perQsonalized assessment of patient with right-sided colon cancer surgeon and radiologist point of view. // ABCD Arq Bras Cir Dig. - №35. - 2022. -

 • Ihor Dzyubanovsky, Anatoliy Bedeniuk, Stepan Grytsenko. Clinical outcomes of reversal of Hartman’s procedure // International Journal of Medicine and Medical Research. № 8(1). – 2022. - P. 44-47

 • С.Й. Гриценко. Роль 3Д-КТ ангіографії в передопераційному аналізі судинної анатомії селезінкового згину ободової кишки // Шпитальна хірургія.- № 4.- 2021.- С.91-94.

 • Дзюбановський І.Я., Гриценко С.Й., Гриценко І.Й. Беденюк А.Д. Рідкісні анатомічні варіанти басейну нижньої брижової артерії на передопераційному та інтраопераційному етапах у пацієнтів, яким виконується Д3 лімфодисекція зі збереженням лівої ободової артерії // Шпитальна хірургія.- № 2(94).- 2021.- С.28-32

 • Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Доброродній В.Б., Бурак А.Є. Досвід проведення дистанційних онлайн-семінарів під час карантину на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією ім. Л.Я.Ковальчука. - Медична освіта.- № 3.- 2020.- С.21-23.

 • Grytsenko S. Simultaneous surgical treatment of patients with colorectal cancer and liver metastasis // Georgian medical news. - № 4(301). – 2020. - P. 50-54.

 • Гриценко Й.М. Беденюк А.Д., Гриценко С.Й. Симультанний та двохетапний підходи в пацієнтів на метастатичний колоректальний рак із синхронним ураженням печінки. — Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 119-124

 • Гриценко С.Й. Фактори ризику неспроможності колоректальних анастомозів при обтураційній непрохідності // Шпитальна хірургія.- № 3(87).- 2019.- С.97-105.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Гриценко С.Й. Особливості підготовки та проведення студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського // Медична освіта. - №2(82). – 2019. – С.11-14.

 • Беденюк А.Д., Гриценко Й.М., Гриценко С.Й., Горман М.В., Бойко Г.О. Виконання первинно-радикальних оперативних втручань у хворих на колоректальний рак ускладнений локальним перитонітом та кишковою непрохідністю // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - № 3(16).- 2017.- С.12-17

 • Grytsenko Y., Bedeniuk A., Grytsenko S., Horman M., Boiko H. The evaluation of risk factors of anastomotic leakage in patients with colorectal cancer complicated by ileus // International Journal of Surgery and Medicine. - 2017. - 4(4). - P. 189-198

 • Гриценко С.Й. Оцінка якості життя пацієнтів у прооперованих хворих з приводу колоректального раку, ускладненого обтураційною кишковою непрохідністю з різними типами завершення оперативного втручання // Шпитальна хірургія. - № 2(78).- 2017.- С. 66-69

 • Гриценко С.Й. Економічне обґрунтування понесених втрат з державного бюджету України та особистих витрат пацієнтів, котрі перенесли операцію Гартмана // Вісник наукових досліджень.- № 2(87).- 2017.- С.73-76

 • Гриценко Й.М., Беденюк А.Д., Гриценко С.Й. Досвід застосування первинно-нефункціонуючого анастомозу у хворих на колоректальний рак, ускладнений кишковою непрохідністю // Шпитальна хірургія.- № 4.- 2013.- С.83-85

 • Гриценко Й.М., Гриценко С.Й. Передня резекція прямої кишки із первиннонефункціонуючим анастомозом на рак прямої кишки, ускладнений кишковою непрохідністю // Шпитальна хірургія.- № 2.- 2007.- С.95-98