NETSYUK OLEH GRIGOROVYCH

 • HPLC Method development for the analysis of bisoprolol in combined dosage form containing bisoprolol and enalapril and in vitro dissolution studied Liliya Logoyda, Sergiy Kovalenko, Ahmed M. Abdel-Megied, Igor Zhulkevych, Iryna Drapak, Inna Demchuk, Oleh Netsyuk. International Journal of Applied Pharmaceutics ISSN- 0975-7058 Vol 11, Issue 3, 2019

 • Р. М. Ляхович, М. Я. Джус, Я. М. Кіцак, О. Г. Нецюк. Отруєння фосфорорганічними сполуками: варіанти перебігу, діагностична та лікувальна тактика бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги. Медична та клінічна хімія. 2017. Т. 19. № 1. С. 87-94

 • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Є., Нецюк О.Г., Балабан Л.В. ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Клінічний випадок защемлення колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижою. Шпитальна хірургія, 2017, 1(74)/2017, с. 69-70.

 • Ляхович Р. М,. Джус М. Я, Я. М. Кіцак, О. Г. Нецюк. Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації.. Вісник наукових досліджень. 2016. № 3, с. 27-29.

 • А. Д. Беденюк, Ю. М. Футуйма, О. М. Гусак, І. В. Чепіль, А. Є. Бурак, О. Г. Нецюк, Л. В. Балабан. Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка. Шпитальна хірургія, 2015, 2(70)/2015, с. 68-70.

 • О. Л. Ковальчук, О. Г. Нецюк, Ю. I. Бутницький. Iсторія розвитку ендоскопії. Здобутки клiнiчної i експерементальної медицини. 2011, 2-й номер, с. 6-10.

 • Нецюк О. Г. Морфоогічні зміни оперованого шлунка після різних типів операцій / О. Г. Нецюк // Вісник наукових досліджень. – 2008. – № 4. – С. 57–58.

 • Нецюк О. Г. Корекція порушень мінерального обміну у хворих, оперованих з приводу виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, у віддалені післяопераційні терміни / О. Г. Нецюк // Шпитальна хiрургiя. – 2007. – № 1. – С. 73–78.

 • Нецюк О. Г. Зміни клітинного і гуморального імунітету у хворих похилого віку, які перенесли оперативне лікування з приводу виразкової хвороби шлунка чи дванадцятипалої кишки / Нецюк О. Г. // Шпитальна хiрургiя.– 2007. – № 4. – С. 51–54.

 • Швед М. І. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на гелікобактерзалежні гастродуоденіт та виразкову хворобу / М. І. Швед, Г. В. Лихацька, Т. В. Лихацька, О. Г. Нецюк // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 4. – С. 13–14.

 • Нецюк О. Г. Порівняльний аналіз віддалених результатів оперативного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки / О. Г. Нецюк // Шпитальна хiрургiя. – 2006. – № 1. – С. 103–106.

 • 12. Нецюк О. Г. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та цибулини дванадцятипалої кишки / О. Г. Нецюк // Вісник наукових досліджень. – 2006. – № 1. – С. 69–72.