NESTERYK SERGII OLEKSANDROVYCH

 • Твердохліб В.В. Мисак А.І., Нестерук С.О. Стахів Т.Т. Особливості післяопераційної реабілітації хворих на сечокамяну хворобу // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2020 р. - С. 130-132

 • TverdokhlibV., Nesteruk S. Interactive pedagogical methods in higher educational institutions . Herald pedagogiki. Nauka i praktyka». Warszawa 2020 -pp. 6-8.

 • Павлишин А.В., Твердохліб В.В., Футуйма Ю.М., Смачило І.І., Якимчук О.А. Нестерук С.О. Спеціалізовані системи для дистанційної медицини. Science, research, development № 25. – 2020. – pp. 55-58.

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Шляхи покращення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», №2, 2019, С. 83-87

 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, С.О.Нестерук. Шляхи покращення лікування хворих після дистанційної та контактної літотрипсіїв умовах курорту Гусятин// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія», № 1/1/2019, С.47-50

 • В.В.Твердохліб, А.І, Мисак, С.О.Нестерук. Диференціальний підхід в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної крнференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, андрології та сексопатології», 11-12 жовтня 2018, м Яремче, С.142-143

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Сучасні підходи до самостійної роботи студентів з дисципліни «УРОЛОГІЯ».// МАТЕРІАЛИ XV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 17–18 травня 2018 року м. Тернопіль, С. 87-88.

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Віддалені результати лікування посттравматичних стріктур уретри малоінвазивним методом// «Здобутки клінічної та експериментальної медицини», 2018

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Age regularities of morphological changes of urinary bladder in acute cystitis// International Journal Of Scientific Research Volume 7. Issue 3. March-2018. P. 569-570 IF: 4.758 IC 93,98

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Здоровье мужчины», № 2(61), 2017, С.73-74

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Наш досвід лікування стриктур уретри.// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Підсумкова LX науково-практичної конференції, 2017, С. 141-142

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Наш досвід лікування сечокам’яної хвороби малоінвазивними методами// Матеріали всеукраїнської конференції «Мінімально інвазивна хірургія органів малого тазу», 18-19 червня 2017, Одес

 • Bedenyuk A., TverdokhlibV.,Mysak A, Nesteruk S. Submicroscopic changes in Bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія», №2/1, 2017, с. 158-160 1-2 червня, 2017, Львів

 • В.В.Твердохліб, А.І. Мисак, С.О.Нестерук, Хорош В.Я., Корильчук Т.Б. Сторонні тіла, як «альтернатива» в лікуванні еректильної дисфункції// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 12-13 жовтня 2016 р, с.185-186

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Застосування малоінвазивних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 14-15

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Особливості вікової перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» , Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції, 2016, С. 15-16

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Сучасні інновації в процесі викладання дисципліни «Хірургія»// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 125-12

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Досвід застосування сучасних методів лікування сечокам’яної хвороби// Журнал «Шпитальна хірургія», №4, 2016 р. - С. 66-67

 • А.Д.Беденюк, В.В.Твердохліб,А.І. Мисак, С.О.Нестерук. Організація якісної фахової підготовки студентів з курсу урології на сучасному етапі розвитку медичної науки в Україні// Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) 12–13 травня 2016 року, м. Тернопіль, с. 126-128

 • Гнатюк М.С.,Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб В.В. Вікові особливості структурної перебудови стінки сечового міхура при гострій затримці сечі// Журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» - 2014 №3/1 – с.95-97

 • В. Я. Хорош, В. В. Твердохліб, А.І. Мисак, І. Я. Микитин. Неінвазивні шляхи лікування гострої затримки сечі у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної урології, онкоурології, сексопатології та андрології», м. Яремче, 16-17 жовтня 2014 р, с.72-74.

 • · Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І. Фахова підготовка студентів з курсу урології в умовах кредитно-модульної системи// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих меличних навчальних закладах України», 15-16 травня, 2014 р., Ч.2, С.146-147

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Нестерук С.О., Мисак А.І. Малоінвазивне лікування гострої затримки сечі у хворих із доброякісною гіперплазією простати і тяжкою супутньою патологією// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2014, №2, С. 16-17

 • Цепінь А.В., Твердохліб В.В, Мисак А.І. Досвід малоінвазивного лікування гнійно-деструктивних захворювань нирок та паранефральної клітковини// Журнал «Шпитальна хірургія», №1, 2014 р. - С.107-108

 • Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Нестерук С.О., Твердохліб В.В., Мисак А.І. Кільсна морфологічна оцінка вікових особливостей ремоделювання артерій сечового міхура// Журнал «Вiсник наукових дослiджень», 2011, №4, С. 26-28

 • Ковальчук О.Л., Твердохліб В.В., Корильчук Т.Б, Нестерук С.О, Мисак А.І. Реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії в умовах курорту Гусятин// Журнал «Вiсник соцiальної гiгiєни та органiзацiї здоров'я», 2011.- №4, С.32-35

 • Твердохліб В.В, Хорош В.Я., Мисак А.І., Корильчук Т.Б., Ониськів О.О., Глинський В.Т. Комплексна реабілітація хворих з сечокамяною хворобою після екстракорпоральної ударно хвильової літотрипсії// Журнал «Андрологія та сексуальна медицина» №1,2, 2011р.,С. 22-23 //Матеріали Всеук.науково-практ.конф. з міжнар. участю, 26-27 травня 2011, м.Київ

 • В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, А.І. Мисак, О.М. Гусак, А.Я. Господарський. Особливості перебігу та лікування геморою у хворих доброякісною гіперплазією передміхурової залози методом трансуретральної мікрохвильової термотерапії простати// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2010 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2010 . - С.83-84

 • В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, А.І. Мисак, Т.Б. Корильчук. Неінвазивні шляхи лікування симптомів нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Журнал «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» 2010, №1, с.160-162

 • В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, А.І. Мисак, Т.Б. Корильчук. Неінвазивні шляхи профілактики післяопераційних ускладнень у хворих на доброякісну гіперплазію простати// Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції „Актуальні питання урології”. Чернівці, 23-24 жовтня 2008. - С. .

 • В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош, А.І. Мисак, А.І. Манкіш, Т.Б. Корильчук. Використання трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з гострою затримкою сечі// Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2009 р. - С.75-77

 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Оцінка віддалених резудьтатів трансуретральної мікрохвильової термотерапії у хворих з доброякісною гіперплазією простати// Збірник матеріалів наук.-практ. конференції „ Симптоми нижніх сечових шляхів”, Харків 20-21 вересня, 2007 р., С.82-83.

 • А.І. Мисак, В.В.Твердохліб, В.Я.Хорош. The assessment of efficency of Transurethral Microwave Thermotherapy for patients with Benign Prostatic Hyperplasia.// Матеріали Українсько-Польського симпозіуму урологів, Львів 4-6 травня 2007. - С.123-124.

 • В.В.Твердохліб, А.І. Мисак, Ю.В. Вітрук. Результати лікування хворих на доброякісну гіперплазію простати, які перенесли трансуретральну резекцію простати. В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини. Матеріали XLIX підсумкової науково-практичної конференції, 2 червня 2006 р.- Тернопіль: ТДМУ, 2006. - С.62-63.

 • В.В. Твердохліб, Л.В.Шкробот, А.І. Мисак. Вибір оперативного втручання у хворих на доброякісну гіперплазію простати // Матеріали міжнародної науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 18-19 травня, 2005. – С. 52-53

 • В.В. Твердохліб, Л.В.Шкробот, А.І. Мисак. Нові підходи до лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози. // „Малоінвазивна хірургія. Нові напрямки та проблеми” /Міжнародна науково-практична конференція з малоінвазивної хірургії, Тернопіль, 14-15 травня, 2004. – С. 32-33

 • О.В.Олійник, В.В.Твердохліб, А.І. Мисак. Резистентність до бронхолітиків у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень// В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. —Випуск ІХ, Укрмедкнига, 2004. - С.37-38.

 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Дальфаз в лікуванні симптомів нижніх сечових шляхів у хворих на хронічний простатит // Науково-практична конференція«Актуальні питання урології», Чернівці 16-17 жовтня 2003р.- С.21-23.

 • A.Mysak, V. Tverdohlib. Using of Kamiren preparation in patients with a chronic prostatitis // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.96

 • V.Khorosh, V.Tverdohlib, A. Mysak, B.Oniskiv. Using of Transurethral Microwave Thermotherapy of patients with Benign Prostatic Hyperplasia // Матеріали ІІІ Українсько-Польського симпозіуму урологів “Актуальні питання сучасної урології”/ Urology 2003, Vol.12, No.4, Suppl.1, p.97.

 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Вплив тамсулозмну на симптоми нижніх сечових шляхів у хворих з доброякісною гіперплазією простати // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІІ, Укрмедкнига, 2003. - С. 56

 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Використання препарату Камірен у лікуванні хворих на хронічний простатит // «Українські медичні вісті»- тези доповідей VІ з’їзду ВУЛТ, Тернопіль, 16-17 травня, 2003р., Т.5-Ч.1. – С. 75

 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Трансуретральна резекція з трансуретральною вапоризацією у лікуванні хворих з доброякісною гіперплазією передміхурової залози. // Матеріали ХХ З”їзду хірургів України, Тернопіль, 16-19 вересня 2002. – Т.2.- С. 808-809.

 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Пошук факторів, які спричиняють ускладнення після аденомектомії передміхурової залози. // Материалы Х Юбилейной науч.практич. конф. Урологов с междунар. участием, Харьков, 23-24 мая, 2002.- С.376-378.

 • В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Клінічний досвід використання препарату “Дальфаз” після трансуретральної резекції простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІІ, Укрмедкнига, 7 червня 2002. - С. 143.

 • В.І. Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Клінічні результати використання Кардури у лікуванні доброякісної гіперплазії простати. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск VІ, Укрмедкнига, 2001. - С.51-52.

 • В.І. Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Ксантогранульоматозний пієлонефрит – як патологія, що симулює пухлини нирок. // Журнал «Шпитальна хірургія», №2, 2000 р. - С.99-101

 • В.І. Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Функціональний стан нирок у хворих гострим і хронічним холециститом та обтураційною жовтяницею. // Журнал «Вiсник наукових дослiджень» № 2, 2000 р. - С. 58-60.

 • О.Я.Возіанов, В.І.Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Мультимедійний компакт-диск з урології. // «Укрмедкнига».Тернопіль,1999. – 650 M

 • Л.Я.Ковальчук, М.Д.Бех, I.К.Венгер, А.І. Мисак та iнші, всього 12 осіб. Досвiд пiдвищення ефективностi позааудиторної роботи студентiв. // «Сучаснi проблеми пiдготовки фахiвцiв у вищих мед. та фармацевтичних закладах освiти I-IV рiвнiв акредитацiї МОЗ України» /Матер. доп. наук. метод. конф., Тернопiль, 1999. – С.39-40.

Т.Корильчук, В.Твердохлiб, О.Шманько, А.І. Мисак та iнші. Вплив фуросемiду на гепато- i нефротоксичнiсть тетрахлорметану. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Випуск IV, Укрмедкнига, 1999. - С.404-408.

 • Т.Корильчук, В.Твердохлiб, Л.Шкробот, А. І. Мисак. Профiлактика пiсляоперацiйних ускладнень у хворих з доброякiсною гiперплазiєю простати. // В зб. III Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1999. - С.159.

 • В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І, Мисак. Фактори ризику у хворих на аденому передмiхурової залози. // В кн. «Соврем. методы лечения и реабилитации больных мочекаменной болезнью и болезнями простаты» /Междунар. науч.-практ. конф., Трускавец, 1998. - С.45-46.

 • В.І.Кубей, А.І. Мисак, В.В.Твердохлiб. Результати лiкування гiдронефрозу. // Укр. наук.-практ. журнал «Шпитальна хiрургiя»; №1, 1998. - С.73-75.

 • Т.Корильчук, В.Твердохлiб, Л.Шкробот, А. Мисак. Дiагностика локальної iнфекцiї у хворих на аденому передмiхурової залози. В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998, С.271.

 • Т.Корильчук, В.Твердохлiб, Л.Шкробот, А. Мисак. Ефективнiсть селенового препарату, есберiтоксу та полiсорбу при експериментальнiй печiнково-нирковiй недостатностi. // В зб. II Мiжнар. мед. конгресу студентiв i молодих вчених /Тези доповiдей. — Тернопiль, 1998. - С.78

 • В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак. Особливостi iмунних порушень у хворих аденому передмiхурової залози. // В кн. Здобутки клiнiчної та експериментальної медицини /Пiдсумк. Наук. конф. — Ч.2. — Тернопiль, 1997. - С.344-346.

 • В.І.Кубей, В.В.Твердохлiб, А.І. Мисак. Iнтраоперацiйна профiлактика ускладнень при хiрургiчному лiкуваннi аденоми передмiхурової залози. // В кн. Соврем. подходы к лечению доброкачественной гиперплазии предстательной железы /Мiжрег. наук. конф. — Днiпропетровськ, 1997. - С. 117.

 • В.І.Кубей, В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Лікування кораловидного нефролітіазу. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.1 – Тернопіль, 1995. - С.224.

 • В.І.Кубей, В.В. Твердохліб, А.І. Мисак. Місцева антибіотикотерапія при аденомектомії передміхурової залози. // В кн. Досягнення і перспективи клінічної та експериментальної медицини./Тези наук. конф., Ч.2 – Тернопіль, 1995. - С.241.

 • А.І. Мисак, В.В. Твердозліб. Шляхи попередження гострих шлунково-кишкових кровотеч після аденомектомії. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.76-77.

 • В.В.Твердохліб І.І.Лукасевич, А.І. Мисак. Віддалені результати резекції ішемічного сегменту шлунку у хворих виразковою хворобою. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.2 – Харьков, 1994. - С.80.

 • А.І. Мисак, В.В. Твердохліб. Пункційна цистостомія у хворих з гострою затримкою сечі після гастроентерологічних операцій. // В кн. Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии /Сбор.науч.трудов молодых ученых. – Т.1 – Харьков, 1994. - С.74.