VIYTOVYCH LIYBOV YEVHENIVNA

 • Мальований В.В. Досвід хірургічного лікування переломів ребер / В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LXІV підсумкова наук.-практ. конф., 11 червня 2021 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2021. – С. 79-81.

 • Беденюк А.Д. Травма грудної клітки: особливості перебігу, ускладнення та лікувальна тактика /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Перший Галицький хірургічний форум «Інноваційні технології в хірургії», 24 січня 2020 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2020. – С. 104-105.

 • Мальований В.В. Клінічний випадок ендоскопічного видалення фіброми трахеї / В.В. Мальований, Л. Є. Війтович, М.В. Саноцька // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2020. – № 3 (43). – С. 135-138.

 • Мальований В.В. Металоостеосинтез ребер при травмах грудної клітки / В.В. Мальований, Л.Є. Війтович, П.А. Сас, І.І. Довга // Актуальні питання воєнно-польової хірургії, політравми та торакальної хірургії : всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. Уч., 24 - 25 травня 2019 року: зб. матеріалів конф. – Одеса, 2019. – С. 27-28.

 • Беденюк А.Д. Гострі абсцеси легень та їх ускладнення: особливості перебігу та лікувальна тактика /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука – 2019. – № 2 (86). – С. 65-70.

 • Беденюк А.Д. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2018. – № 4 (80). – С. 124-126.

 • Беденюк А.Д. Торакоскопічні та відеоасистовані втручання в лікуванні спонтанного пневмотораксу /А.Д. Беденюк, В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LXІ підсумкова наук.-практ. конф., 7 червня 2018 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2018. – С. 94-95.

 • Мальований В.В. Досвід застосування відеоторакоскопії в діагностиці та лікуванні хворих з новоутворами середостіння / В.В. Мальований, Л. Є. Війтович // Хірургія дитячого віку. – 2018. – № 3 (60). – С. 38-40.

 • Беденюк А.Д. Матрикул практичних навичок як складова частина практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука. / А.Д. Беденюк, О.Л. Ковальчук, В.Б. Доброродній, Л. Є. Війтович // Медична освіта. – 2017. – № 1 (73). – С. 5-8.

 • Беденюк А.Д. Сучасні підходи до викладання циклу «торакальна хірургія» на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука / А.Д. Беденюк, В.В. Мальований, Л.Є. Війтович// Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: Всеукраїнська XIV наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 16-18 травня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 33-35.

 • Війтович Л.Є. Оцінка інтенсивності болю, як компонента якості життя при різних методах лікування виразкової хвороби / Л.Є. Війтович // XХІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 24-26 квітня 2017 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2017. – С. 624.

 • Мальований В.В. Діагностична та лікувальна торакоскопія в лікуванні ускладненої травми грудної клітки /В.В. Мальваний, Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : LX підсумкова наук.-практ. конф., 14 червня 2017 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2017. – С. 94-95.

 • Дзюбановский И. Я. Превентивные органосохраняющие операции в плановой хирургии язвенной болезни желудка / И. Я. Дзюбановский, Л. Е. Вийтович // Хирургия. Восточная Европа. – 2016. – Т. 5, № 2. – С. 170–179.

 • Дзюбановський І. Я. Результати прогнозування при неускладеній виразковій хворобі шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Галицький лікарський вісник. – 2016. – Т. 23, № 3. – С. 94–96.

 • Дзюбановський І. Я. Неускладнена виразкова хвороба шлунка: прогнозування перебігу і лікувальна тактика / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Шпитальна хірургія. – 2016. – № 3 (75). – С. 101–103.

 • Війтович Л. Є. Віддалені результати превентивних операціійних втручань при неускладненій виразковій хворобі шлунка/ Л. Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 15 червня 2016 року : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2016. – С. 47–48.

 • Війтович Л. Клітинна загибель лімфоцитів слизової оболонки шлунка при ускладненнях виразкової хвороби шлунка / Л. Війтович // ХІХ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, присвячений пам’яті чл.-кор. НАМН України, професора Л.Я. Ковальчука, 27-29 квітня 2015 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 85.

 • Дзюбановський І. Я. Прогнозування малігнізації та гострих ускладнень виразкової хвороби шлунка з застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації / І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович // Клінічна хірургія. – 2015. – № 3 (871). – С. 13–14.

 • Дзюбановський І. Я. Органощадні операціійні втручання в профілактиці ускладнень виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // XXIII з’їзд хірургів України, 21-23 жовтня 2015 р. : матеріали з’їзду. – Київ, 2015. – Т 1. – С. 650–651.

 • Дзюбановський І. Я. Вибір лікувальної тактики у хворих із поєднаними ускладненнями виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Коморбідні стани в практиці лікаря-інтерніста : наук.-практ. конф., 5 березня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль, 2015. – С. 39–40.

 • Війтович Л. Є. Порівняння результатів резекційних, органозберігаючих операціійних втручань та консервативного лікування у пацієнтів із виразковою хворобою шлунка у світлі оцінки рівня якості життя /Л.Є. Війтович// Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 червня 2015 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2015. – С. 93-97.

 • Дзюбановський І. Я. Фармакоекономічна оцінка альтернативних методів лікування виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович, О. В. Тригубчак // Шпитальна хірургія. – 2015. – № 3 (71). — С. 5–8.

 • Війтович Л. Оцінка стану локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка у хворих виразковою хворобою шлунка після різних типів операціійних втручань / Л. Війтович // XVІІI Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2014 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2014. – С. 52.

 • Дзюбановський І. Я. Аналіз результатів обстеження пацієнтів з виразковою хворобою шлунка на основі кореляційних показників та багатопараметричної нейромережевої кластеризації з метою оптимізації прогнозування перебігу захворювання / І. Я. Дзюбановський, П. Р. Сельський, Л. Є. Війтович // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1 (74). – С. 44–46.

 • Дзюбановський І. Я. Органозберігаючі та органощадні хірургічні втручання в лікуванні виразкової хвороби шлунка / І. Я. Дзюбановський, Ю. М. Футуйма, Л. Є. Війтович // Український журнал хірургії. – 2014. – № 3–4 (26­–27). С. 33–37.

 • Дзюбановский И. Я. Органощадящий поход к выбору лечебной тактики у больных с сочетанными осложнениями язвенной болезни желудка / И. Я. Дзюбановский, Л. Е. Вийтович // Хирург. – 2014. – №12. – С. 33–39.

 • Критерії морфогенезу в ульцерогенезі шлунка при розладах його гемодинамічного забезпечення / І. Я Дзюбановський, Т. В. Романюк, П. Я. Боднар, Л. Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 18 червня 2013 року : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2013. – С. 64–65.

 • Дзюбановський І. Я. Патогенетичне обґрунтування вибору лікувальної тактики у хворих виразковою хворобою шлунка / І. Я. Дзюбановський, Л. Є. Війтович // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 3, ч. 2. – С. 46–47.

 • Війтович Л. Є. Шляхи покращення хірургічного лікування хворих на виразкову хворобу шлунка / Л. Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 квітня 2012 року : зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2012. – С. 78–79.

 • Дзюбановський І.Я. Гострі шлунково-кишкові кровотечі у хворих із гострим коронарним синдромом. Аналіз факторів ризику та летальності / І.Я. Дзюбановський., В.В. Бенедикт, Л.Є. Війтович // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підсумкова наук.-практ. конф., 17 червня 2011 року: зб. матеріалів конф. – Тернопіль, 2011. – С. 93-97.

 • Стиранка В. Ультраструктурні і морфометричні критерії енергетичного забезпечення нейросекреції в НСК СОЯ гіпоталамуса / В. Стиранка, Л. Тупол, Л. Ломага // VІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2003 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2003. – С. 236.

 • Лучанко Л. Структурні зміни гемокапілярів печінки при опіках в експерименті / Л. Лучанко, Л. Ломага, Р. Волков // VІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 28-30 квітня 2004 р. : матеріали конгр. – Тернопіль, 2004. – С. 167.