BEDENIUK ANATOLIY DMYTROVYCH


 • Беденюк А. Д., Бурак А. Є., Нецюк О. Г. Особливості діагностичних критеріїв при різних стадіях гострої спайкової непрохідності тонкої кишки // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2022. – № 2 (50). – С. 43 – 49.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є. Вивчення особливостей бактеріальної транслокації при комплексному післяопераційному лікуванні хворих на гостру декомпенсовану спайкову тонкокишкову непрохідність // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2021. — № 2. — С. 71 — 75.

 • Дзюбановський І.Я., Гриценко С.Й., Гриценко І.Й., Беденюк А.Д. Рідкісні анатомічні варіанти басеййну нижньоїбрижової артерії на передопераційному та інтраопераційному етапах у пацієнтів , яким виконується ДЗ лімфодисекція зі збереженням лівої ободової артерії // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2021. — № 2. — С. 28 — 32.

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Кульбаба І.Я. Значення перфузійного індексу для швидкої діагностики різних форм синдрому діабетичної стопи в виборі адекватної патогенетичної тактики хірургічного лікування // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2021.– № 2.– С. 168173 – 166.

 • Нецюк О.Г., Беденюк А.Д., Доброродній В.Б. Здобуття практичних навичок і теоретичних знань з ендоскпії в умовах пандемії COVID – 19 : світовий досвід // Медична освіта. — 2021. — № 2. — С. 122 — 127.

 • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Кульбаба І.Я. Пріоритетність у виборі методу хірургічної корекції кукси після ампутації дистального відділу стопи у хворих із різними формами синдрому діабетичної стопи // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2021. — № 1. — С. 65— 71.

 • Беденюк А.Д., Грабчак С.О. Особливості компенсаторних процесів дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі в поєднанні з декомпресією жовчних шляхів та ентеросорбцією // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2021. — № 1. — С. 38— 43.

 • S.O. Grabchak , A.D. Bedenyuk , M.S. Gnatyuk , U.M. Futujma. Evaluation of morphometric changes of the vascular church of the duodenum in different dates of obturial cholestasis // Georgian Medical News -2021.- No 3 (312) 2021. — P. 105 — 113.

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Грабчак С.О., Бурак А.Є. Клінічний випадок складності діагностики та хірургічного лікування позакишкових ускладнень при неспецифічному виразковому коліті, асоційованому з цукровим діабетом типу 2 // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2020. — № 4. — С. 94— 98.

 • Dobrorodniy V. B., Bedenyuk A. D., Khoperiia V.G., Dobrorodniy A.V. Papillary carcinoma, a metastasis of the brain and bone: a rare case // Wiadomości Lekarskie, Volume LXXIII, Issue 10, October 2020. pp 2306-2308.

 • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Кулянда І.С., Гусак О.М., Бурак А.Є., Лойко І.І. Клінічний випадок хірургічного лікування анаеробної неклостридіальної поширеної флегмони лівої нижньої кінцівки // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2020. — № 3. — С. 113— 119.

 • Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Доброродній В.Б., Бурак А.Є. Досвід проведення дистанційних онлайн – семінарів під час карантину на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука // Медична освіта. — 2020. — № 3. — С. 21 — 23.

 • Шеремет М.І., Беденюк А.Д., Шідловський В.О. та ін. Асоціація поліморфізму генів BCL—2, CTLA—4, APO—1/Fas з активністю проліферації й апоптозу в тиреоїдній тканині хворих із вузловими формами зоба на тлі автоімунного тиреоїдиту та аденоми щитоподібної залози // Ендокринологія. — 2020, том 25, No 1 — С.18 – 27.

 • Беденюк А.Д., Мальований В.В., Війтович Л.Є., Довга І.І.. Травма грудної клітки: особливості перебігу, ускладнення та лікувальна тактика // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. — 2020. — № 2. — С. 112 — 120.

 • Беденюк А.Д., Є.В. Якубенко Експериментально — морфологічне обґрунтування клиноподібно—трубчастої резекції шлунка // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука. – 2020. – № 2. — С. 27 — 34.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Футуйма Ю.М. Рівень та динаміка показників цитокінового профілю при лікуванні хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність у стадії декомпенсації. // Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 105 — 112.

 • Гриценко Й.М., Беденюк А.Д., Гриценко С.Й.. Симультанний та двохетапний підходи в пацієнтів на метастатичний колоректальний рак із синхронним ураженням печінки // Шпитальна хірургія. — 2020. — №1. — С. 119 — 124.

 • Беденюк А.Д., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Футуйма Ю.М., Боднар Л.П.. Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету: клінічний випадок // Шпитальна хірургія. — 2019. — №4. — С. 119 — 122.

 • Смачило І. І., Беденюк А.Д., Смачило І.В., В.Б. Доброродній, Футуйма Ю.М.. Дренування рідинних скупчень заочеревинного простору при лікуванні гострого некротичного панкреатиту // Шпитальна хірургія. — 2019. — №4. — С. 126 — 128.

 • Беденюк А.Д., Боднар Т.В., Боднар П.Я. Нові та інноваційні методи навчання в медичних вузах Польщі // Медична освіта. — 2019. — № 4. — С. 58 — 63.

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Павлишин А.В., Боднар П.Я. Методика обробки кукси після виконання високої трансметатарзальної ампутації стопи за Шопаром // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2019.– № 2.– С. 162 – 166.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Шляхи поліпшення показників сперматогенезу в комплексному лікуванні чоловічого безпліддя // Здобутки клінічної і експериментальної медицини.– 2019.– № 2.– С. 83 – 88.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є., Гриценко С.Й. Особливості підготовки та проведення студентської олімпіади з хірургії у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського // Медична освіта. – 2019 – №2.– С. 11– 14.

 • Sheremet, M.I., Shidlovskyi, V.O., Bedenyuk, A.D., Abramchuk, I.I., Malishevsky, I.A. Drug therapy in autoimmune thyroiditis—Archives of the Balkan Medical Union // 2018 Balkan Medical Union, -2018- vol. 53, no. 3, pp. 373—380 2018.

 • Шеремет М.І., Шідловський В.О., Шідловський О.В., Беденюк А.Д., Ткачук Н.П. Антиоксидантна та лімфодренажна терапія хворих на автоімунний тиреоїдит // Art of medicine.— 2018 .— 4(8) жовтень—грудень.— 204 – 209.

 • Беденюк А.Д., Мальований В.В., Доброродній, В.Б., Війтович Л.Є. Етапи практичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією, малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені Л.Я. Ковальчука // Медична освіта. – 2018 – №4.– С. 124– 127.

 • Беденюк А.Д., Доброродній В.Б., Боднар П.Я., Боднар Т.В., Шандрук Т.В. Особистісно—орієнтований підхід як один із основоположних дидактичних принципів викладання дисципліни “Хірургія” на кафедрі хірургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені проф. Л. Я. Ковальчука тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського // Медична освіта.– 2018– №3.– С. 94– 95.

 • Футуйма Ю.М., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Бурак А.Є., Павлишин А.В. Особливості хірурґічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика // AML 2018. Том 24, № 2, квітень – червень (Львівський медичний часопис).

 • Bedenyuk А., Tverdokhlib V., Mysak A., Nesteruk S. Age regularities of morfologycal changes of urinary bladder in acute cystitis // International journal of scientific research. — 2018. —Vol.7, Issue 3. — PP. 569 — 570.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є. Влияние комплексного послеоперационного лечения на показатели цитокинового профиля у больных острой спаечной тонкокишечной непроходимостью в стадии декомпенсации // Хирург. — 2017.– № 9 – 12 . — С. 19 – 23.

 • Michael I. Sheremet , Larysa P. Sydorchuk, Viktor O. Shidlovskyi , Anatoly D. Bedenyuk, Oleksandr V. Shidlovskyi , Vitaliy V. Maksymyuk, Nina P. Tkachuk, Volodymyr V. Bezruk, Tetyana O. Bezruk, Victor M. Batig, Kristina A. Chympoi, Gresko M.D. Influence of the ctla—4 (rs231775) gene polymorphism on the degree of the thyroid gland enlargement in patients operated for nodular goiter secondary to autoimmune thyroiditis // Archives of the Balkan Medical Union. — Balkan Medical Union, December 2017. — vol. 52, no. 4, pp. 384—390.

 • Shidlovskyi V.O., Sheremet M.I., Shidlovskyi V.O., Bedenyuk A.D., Maksymyuk V.V., Tkachuk N.P., Bezruk V.V., Bezruk T.O., Batig V.M., Chympoi K.A., Gresko M.D.. Electrophysiological identification of nerves of the larynx among the tissues of operative wound in goiter surgeries // Archives of the Balkan Medical Union. — vol. 52, no. 4, pp. 408—413 December 2017.

 • Bedeniuk A.D., Grytsenko Y.M., Grytsenko S.Y., Horman M.I., Boiko H.O. The evaluation of risk factors of anastomotic leakage in patients with colorectal cancer complicated by ileus // International Journal of Surgery and Medicine . — 2017. — Vol. 3, Issue 4. — P. 205 — 210.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є .Вплив комплексної післяопераційної терапії на стан ендогенної інтоксикації у хворих на гостру злукову тонкокишкову непрохідність у стадії декомпенсації // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017.– № 3.– С. 87 – 92.

 • Шеремет М.І., Сидорчук Л.П., Шідловський В.О., Беденюк А.Д., Курочкин Г.С., Левицький А.В.. Поліморфізм генів APO—1/Fas, CTLA—4 та BCL—2 у пацієнтів, оперованих із приводу вузлової патології щитоподібної залози // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 2. — С. 13 — 20.

 • Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М., Бурак А.Е., Нецюк О.Г., Балабан Л.В. Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно – калитковою грижею // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. — С. 113 — 115.

 • Беденюк А.Д., Шеремет М.І., Сидорчук Л.П., Шідловський В.О. Прогностичні маркери проліферації та апоптозу у хворих на вузлові форми зоба на фоні автоімунного тиреоїдиту // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука.– 2017. — № 1. — С. 65 — 70.

 • Беденюк А.Д., Гриценко Й.М., Гриценко С.Й., Горман М.В., Бойко Г.О . Виконання первинно – радикальних оперативних втручань у хворих на коло ректальний рак ускладнений локальним перитонітом та кишковою непрохідністю // Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2017.– Т. 16, № 3.– С. 12 – 16.

 • Беденюк А.Д., Бурак А.Є. Особливості гуморального імунітету в динаміці комплексного лікування хворих із гострою злуковою непрохідністю тонкої кишки // Вісник наукових досліджень. — 2017. — №3 (88). — С. 64 — 68.

 • Беденюк А.Д., Ковальчук О.Л., Доброродній В.Б., Війтович Л.Є. Матрикул практичних навичок як складова частинапрактичної підготовки студентів на кафедрі хірургії №1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені професора Л.Я. Ковальчука // Медична освіта. — 2017. — №1. — С. 5 — 7.

 • Sheremet, М. І., Sydorchuk, L. P., Shidlovskyi, V. О., Bedenyuk, A. D., Sydorchuk, R. I., Gyrla Y.V., Bilookiy O.V. , Tkachuk N.P. , Kurochkin G.S. , Levitsky A.V. Associations of BCL—2 (RS17759659), CTLA—4 (RS231775), APO—1/FAS (RS2234767) genes polymorphisms with activity of proliferation and apoptosis in thyroid tissue of patients with nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma // Journal of Education, Health and Sport. 2017; Vol 7 —№8.— Р. 498 — 509.

 • Беденюк А.Д., Гриценко С.Й., Бойко Г.О . Операція Гартмана – занадто висока ціна, яку платить держава та пацієнт—«Здобутки клінічної та експериментальної медицини» // матеріали підсумкової науково—практичної конференції, присвяченої 60—річчю ТДМУ (Тенопіль, 14 черв. 2017 р.) / Терноп. держ. мед. ун—т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – С. 137 —139.

 • Sheremet M.І., Sydorhuk L.P., Shidlоvskyi V.O., Bedenyuk A.D., Kurochkin G.S., Levitsky A.V. Сaspase—dependent mechanisms and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients with nodular goiter with autoimmune thyroiditis and thyroid adenoma according to allelic status of bcl—2 (rs17759659), ctla—4 (rs231775), apo—1 / fas (rs2234767) genes //Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, Supplement 1, — pp. 255— 262. (Scopus)

 • Sheremet M.I., Sydorhuk L.P., Shidlоvskyi V.O., Bedenyuk A.D., Shidlоvskyi O.V., Maksymyuk V.V., Bezruk V.V., Gyrla Y.V., Bezruk T.O., Tarabanchuk V.V., Batig V.M., Mytchenok O.V., Chympoi, K.A., Gresko M.D. Сaspase—dependent mechanisms and antioxidant defense in the thyroid tissue of patients whith nodular goiter whiwh autoimmune thyroiditis snd thyroid adenoma according to allelic status of BCL—2 (RS 17759659), CTLA—4 (RS231775), APO—1 / FAS (RS2234767) genes // Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, no. 3, — pp. 254— 262. (Scopus)

 • Sheremet M.I., Sydorchuk L.P., Shidlovskyi V.O., Bedenyuk A.D., Sydorchuk R.I., Batig V.M., Kurochkin G.S., Levitsky A.V., Chympoi K.A.. Effect of APO—1 / FAS, CTLA—4 and BCL—2 genes polymorphisms on te risk of goiter nodular forms with autoimmune thyroiditis occurrence among the bukovinian population // Archives of the Balkan Medical Union. 2017, vol. 52, no. 2, pp. 145—151. (Scopus)

 • Sheremet M.I., Sydorchuk L.P., Shidlovskyi V.O., Bedenyuk A.D., Popovych A.I., Lazaruk O.V.. Fine needle biopsy in differential diagnosis of nodular goiter with autoimmune thyroiditis and differentiated thyroid cancers // Journal of education, health and sport, 2017.— Vol 7.— NO 4, р.701 – 706.

 • Sheremet М.І., Sydorchuk L.P., Shidlovskyi V.О., Bedenyuk A.D.,Pashkovska N.V., Leonova M.O., Chorna O.O., Stankova N.I., Rybak O.V. New prognostistic markers of nodular forms of goiter combined with autoimmune thyroiditis // Journal of Education, Health and Sport. 2017; 7(3).— Р. 475—482.

 • Беденюк А.Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О., Твердохліб О.В. Submicroscopic changes in bladder walls during acute urinary retention under postresectional pulmonary hypertension // Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія.– 2017.– № 2/1.– С. 158 – 160.

 • Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., Смачило І.І., Доброродній В.Б., Балабан Л.В. Доопераційна ультрасонографія при хронічному калькульозному холециститі у визначені його морфологічних форм, виборі методу операційного втручання // Матеріали підсумкової LIX науково— практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». — 15 червня 2016 р. — Тернопіль, «Укрмедкнига», 2016. — С. 130 – 132.

 • Sheremet М. І., Sydorchuk L.P., Shidlovskyi V.O., Bedenyuk A.D.. Research of prognostic markers of proliferation and apoptosis in patients with nodular goiters combined with autoimmune thyroiditis // Archives of the Balkan Medical Union. — 2016. – vol. 51, no. 4, pp. 488—491.

 • Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. A clinical case of surgery treatment trichobezoar of stomach // Polski przegląd chirurgiczny. — 2016. – 88, 4. — С. 215 — 217.

 • Беденюк А. Д., Твердохліб В.В., Мисак А.І., Нестерук С.О. Досвід застосування сучасних методів лікування сечокамʹяної хвороби // Шпитальна хірургія. — 2016.– № 5. — С. 66—67.

 • Беденюк А.Д., Мальований В.В., Гуменний І.З., Дуць С.І., Бурак А.Є. Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс // Шпитальна хірургія. — 2016.– № 3. — С. 114.

 • Беденюк А.Д., Якубенко Е.В. Вдосконалені методики протистенотичних анастомозів кінець в кінець у шлунковій хірургії // Шпитальна хірургія. — 2016.– № 3. — С. 68—71.

 • Беденюк А. Д., Балабан Л.В., Бурак А.Є., Гусак О.М., Нецюк О.Г., Чепіль І.В., Футуйма Ю.М. Клінічний випадок хірургічного лікування трихобезоару шлунка // Шпитальна хірургія.– 2015.– № 2. — С. 70—72.

 • Беденюк А.Д., Ковальчук Л.Я., Дзюбановський І.Я., Футуйма Ю.М. Значення гастродуоденального кровообігу в етіопатогенезі і виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби // Шпитальна хірургія.– 2014.– № 4. — С. 9—14.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Костів О.І., Бурак А.Є., Крисюк Ю.М. Спосіб лікування гострої злукової кишкової непрохідності // Харківська хірургічна школа — 2014.—№2. — С. 59—61.

 • Беденюк А. Д., Дзюбановський І.Я., Бурак А.Є., Романюк Т.В. Діагностика ендотеліальної дисфункції в умовах синдромів ентеральної та печінково—клітинної недостатності у хворих з поширеним перитонітом // Клінічна анатомія та оперативна хірургія.– 2014.– Т.13, № 2. — С. 34—35.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я. Футуйма Ю.М., Бурак А.Є. Ендогенна інтоксикація та її корекція при лікуванні перфоративних гастродуоденальних виразок // Шпитальна хірургія.– 2013.– № 3. — С. 60—63.

 • Беденюк А.Д., Ковальчук Л.Я., Костів С.Я., Венгер І.К. Системна запальна відповідь у розвитку ендотеліальної дисфункції та післяопераційних тромбозів у системі нижньої порожнистої вени // Шпитальна хірургія.– 2013.– № 2. — С. 5—9.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Чонка І. І., Футуйма Ю. М., Смачило І. І., Балабан А. І. До питання ліподермопластики у хворих на ожиріння // Шпитальна хірургія.– 2012.– № 3. — С. 133—136.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Футуйма Ю. М., Смачило І. І. Особливості відновлення локального кровобігу у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Шпитальна хірургія – 2012 — № 1.— С. 59—62.

 • Беденюк А.Д., Герасимюк Н.І. Новий підхід до нормоволемічної гемодилюції в доопераційній підготовці і веденні післяопераційного періоду в хірургічних хворих абдомінального профілю із супутньою серцево—судинною недостатністю // Шпитальна хірургія – 2012 — № 2. — С.15—19.

 • Беденюк А.Д. Доктрина введення навчального процесу у державних вищих навчальних закладах згідно з кредитно—модульною системою // Медична освіта – 2012 — №1 — С. 13—14.

 • Беденюк А.Д. До питання впровадження європейської системи трансферу кредитів у контексті Болонської системи // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя – 2012 — № 1— С. 15—17.

 • Беденюк А.Д. Імуноморфологічні особливості стану слизової оболонки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія — № 1, 2012р. — С.11—15.

 • Беденюк А.Д. Особливості ремоделювання структур слизової оболонки шлунка після різних методів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка у віддаленому періоді // Медична інформатика та інженерія .– 2012.– № 1.– С. 52 – 56.

 • Беденюк А.Д. Характеристика локальних імунних реакцій слизової оболонки шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка // Вісник наукових досліджень.– 2012.– № 1.– С. 53 – 55.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Гнатів В. В., Гусак О. М. Регіонарні особливості кисневого балансу та комплексна інтенсивна терапія із застосуванням укреотиду у хворих на виразкову хворобу, ускладнену кровотечею // Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії: матеріали наук.— практ. конф., 10—11 трав. 2011 р.— Тернопіль: ТДМУ, 2012.— С. 6— 15.

 • Беденюк А. Д., Чонка І. І., Доброродній В. Б., Смачило І.І., Футуйма Ю. М., Балабан А. І.. Діагностика та хірургічне лікування нейропатичної форми синдрому діабетичної ступні // Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. — С. 252 — 267.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Футуйма Ю. М., Чонка І. І. Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі // Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. — С. 223 — 251.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Футуйма Ю. М., Чонка І. І. Діагностика та хірургічне лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки на сучасному етапі // Актуальні питання екології та охорони здоров’я / зб. праць, т.6. — Тернопільський осередок Наукового товариства імені Шевченка (ТО НТШ). — Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига», 2011. — С. 223 — 251.

 • Беденюк А.Д. Мінеральна щільність кісткової тканини після різних методів хірургічної корекції гастродуоденальних виразок у віковому аспекті // Вісник наукових досліджень.– 2011.– № 4.– С. 17 – 19.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Костів С.Я., Венгер І.К., Ненашко І.А., Дуць С.І., Балабан Л.В. Інтраопераційне попередження тромбоемболії легеневої артерії при оперативному лікуванні тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок // Вісник наукових досліджень.– 2011.– № 4.– С. 5 – 7.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Максимлюк В.І., Доброродній В.Б., Смачило І.І., Футуйма Ю.М. Особливості верифікації злоякісних вузлових утворень щитоподібної залози // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С. 45 – 47.

 • Беденюк А.Д., Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Олійник О.В., Доброродній А.В. Особливості порушень кисневого гомеостазу при експериментальному гострому респіраторному дистрес—синдромі у щурів // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.– 2011.– № 2.– С. 42 – 44.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук О.Л., Олійник О. В., Чепіль І. В., Костів О.І., Гриньків Н.І., Чепіль Г.В.. Можливості прогнозування перебігу гострого деструктивного панкреатиту із врахуванням клініко—лабораторних та імунологічних змін // Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 43 – 45.

 • Беденюк А.Д. Оцінка стану кісткової тканини після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 34 – 36.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Лойко І. І., Боднар Я.Я., Футуйма Ю.М. Гістологічні ознаки гастроезофагеальної рефлюксної хвороби за даними біопсій стравоходу хворих на виразкову шлунка і дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія.– 2011.– № 4.– С. 24 – 28.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л. Я., Угляр Т. Ю. Хірургічна тактика при діастатичних розривах товстої кишки на фоні обтураційної кишкової непрохідності // Шпитальна хірургія.– 2011.– № 3. – С. 41 – 45.

 • Беденюк А.Д., Ковальчук Л.Я., Гнатюк М.С., Футуйма Ю.М., Чонка І.І., Лойко І.І. Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання артерій стінки шлунка та дванадцятипалої кишки при виразковій хворобі дванадцятипалої кишки // Український журнал хірургії.— 2011.— № 5.— С. 55— 59.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Гнатів В.В., Олійник О.В., Вайда А.Р., Господарський А.Я., Костів С.Я.. Оптимізація інтенсивної терапії, анестезіологічного забезпечення та операційного лікування хворих на тяжку форму гострого панкреатиту // Галицькі анестезіологічні читання: актуальні питання анестезіології та інтенсивної терапії: матеріали наук.— практ. конф., 19—20 трав. 2011 р.— Тернопіль: ТДМУ, 2011.— С. 9— 12.

 • Kovalchuk L. J., Gusak O. M., Hospodarskyy A. J., Futujma J. M. Intraoperative evaluation of bowel viability by pulse oximeter oxygen saturation in the patients with colon obstruction // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18— 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.— С. 133— 134.

 • Kovalchuk L. J., Chonka I. I., Futujma Yu. M., Gusak O. M., Grytsenko Y. M., Hospodarskyy A. J. Experience of using based on suspension bandages in the local treatment of perianal zone diseases // Материалы II съезда колопроктологов стран СНГ, III съезда колопроктологов Украины с участием стран центральной и восточной Европы 18— 20 мая 2011 г., Одесса, 2011.— С. 327— 328.

 • Беденюк А. Д., Венгер І. К., Романюк Т. В.. Трофічні виразки венозного генезу – тактика хірургічного лікування // Шпитальна хірургія.– 2011.– №1.– С. 57– 60.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., Чорненький М.В., Костів С.Я. Гемодинамічна флебогіпертензія у вені Леонардо в патогенезі гострого варикотромбофлебіту вен нижніх кінцівок // Шпитальна хірургія.– 2011.– №1.– С. 5– 8.

 • Беденюк А.., Ковальчук Л.А., Футуйма Ю.М., Чонка И.И. Регионарный кровоток, моторно—эвакуаторная и кислотообразующая функции желудка и двенадцатиперстной кишки при осложненной язвенной болезни желудка // Актуальные вопросы хирургии: материалы XIV съезда хирургов Республики Беларусь 11—12 ноября 2010 г., Витебск, 2010.— С.247— 249.

 • Беденюк А.Д., Ковальчук Л.Я., Мальований В.В., Білозецький І.Ю., Свідерський В.В., Герасимюк Н.І., Било Т.Л. Випадок посттравматичної защемленої лівобічної діафрагмальної грижі // Шпитальна хірургія.– 2010.– №1.– С. 94– 96.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Гірняк М.Я., Герасимець Ю.М.. Організація університетської лікарні в Тернопільській області // Запорізький медичний журнал. — 2010. — Т.12. — С. 25 — 29.

 • Беденюк А.Д. Функціональний стан органа та локальний кровобіг слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки при ускладненій виразковій хворобі шлунка до та після хірургічного лікування // Шпитальна хірургія. – 2010. – № 2. – С. 25–32.

 • Беденюк А.Д. Локальний кровобіг слизової оболонки при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки на фоні функціональних порушень гастродуоденальної зони до та після хірургічної корекції // Шпитальна хірургія.– 2010, №1.– С.17– 26.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Футуйма Ю.М. Особливості локального кровобігу слизової оболонки гастродуоденальної зони при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки та після хірургічного лікування // Всеукраїнський зб. наук. робіт за матеріалами ювілейної наук.—практ. конф. з міжнародною участю ["Актуальні питання невідкладної хірургії"], Харків, 1—2 квітня 2010 р. / Академія медичних наук України, ДУ «Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України»/ Хірургічна перспектива.– №1.– 2010.– с. 80– 86.

 • Беденюк А.Д. Особливості функціонального стану шлунка при ускладненій виразковій хворобі дванадцятипалої кишки за даними ультрасонографії // Шпитальна хірургія.– 2009.– №2.– с. 22– 26.

 • Беденюк А. Д., В.В. Запорожець, О.М. Гусак, Ю.М. Футуйма, І.Ю. Білозецький, М.Б. Прокопович, М.В. Чорненький. Випадок защемлення петлі тонкої кишки у внутрішній грижі брижі сигмоподібної кишки // Шпитальна хірургія.– 2008.– №1.– С. 116– 118.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Олійник О.В., Гнатів В.В. Вплив різних режимів штучної вентиляції легень на кисневий гомеостаз у хворих на ХОЗЛ в умовах внутрішньовенного наркозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини: зб. матеріалів підсумкової наук.— практ. конф. 13 червня 2008 р. – Тернопіль, «Укрмедкнига», 2008.– С. 60– 64.

 • Беденюк А.Д. Особливості кислотопродукуючої функції шлунка при виразках дванадцятипалої кишки до та після хірургічного лікування // Шпитальна хірургія.–2008.– № 3.– С.45–48.

 • Беденюк А.Д. Морфофункціональні особливості шлунка та їх роль у виборі методу хірургічного лікування виразок дванадцятипалої кишки, ускладнених субкомпенсованим стенозом вихідного відділу шлунка // Шпитальна хірургія.–2008.– №4.– С.106–112.

 • Ковальчук Л.Я., Сміян С.І. та ін. Андропауза // Вісник наукових досліджень.– 2008.– №1.– С. 44–48.

 • —Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Рузібаєв Р.Ю., Футуйма Ю.М. Постгастрорезекційний остеопороз // Клінічна хірургія.– 2008.– №4–5.– С.17–18.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Гнатів В.В., Олійник О.В. Особливості порушень кисневого гомеостазу при стенозувальних виразках шлунка і дванадцятипалої кишки, вибір періопераційної інтенсивної терапії // Шпитальна хірургія – 2008.– № 4.– С.5–8.

 • Беденюк А.Д. Моторно—евакуаторна функція шлунка після хірургічного лікування виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в ранньому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія. – 2008. – № 2. – С. 23–28.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Гусак О.М., Господарський А.Я., Дуць І.С, Чонка І.І., Доброродній В.Б. Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп'ютерної рН—метрії // Шпитальна хірургія. – 2007.–№ 2. – С.8–11.

 • Беденюк А. Д., Чонка І.І., ІльченкоФ.М., С.Г. Гривенко, А.І. Чонка. Використання пов'язок на основі суспензії для лікування гнійно—некротичних ран в амбулаторній флебології // Клінічна хірургія. — 2007. — № 11/12. — С. 69.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Венгер І.К., О.Л. Ковальчук, В.В. Твердохліб, В.В. Мальований, А.І. Мисак, Вайда А.Р.. Сучасні підручники – основна вимога підготовки кваліфікованого лікаря // Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів.– 2006.– С. 77–80.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Венгер І.К., Ковальчук О.Л., Гощинський В.Б., Костів С.Я., Дуць С.І.. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних операціях на жовчних шляхах // Шпитальна хірургія. – 2006. – № 4. – С. 81–84.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Борак В.Т.,Гнатко В.В.,Балабан Л.В.,Дуць С.І. Результати функціонального стану шлунка в періоди після хірургічного лікування ускладнених власне шлункових виразок // Шпитальна хірургія. – 2006. – № 2. – С. 5–10.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю. Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді // Проблеми остеопорозу. – 2006. – № 2. – С. 68–71.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Ю.М.Футуйма. Стан мінерального обміну кісткової тканини після оперативного лікування виразки шлунка // Український морфологічний альманах.–2006.–Т.4, №1.–С.93–97.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М.. Зміни локального кровообігу шлунка залежно від локалізації виразки та методу оперативного лікування // Вісник наукових досліджень.–2006.–№1.–С.62–64.

 • Беденюк А. Д., Рузібаєв Р.Ю., Футуйма Ю.М.. Аналіз звертання пацієнтів за проведеним анкетуванням та контрольним обстеженням у віддаленому періоді після перенесеного хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки // Вісник наукових досліджень. – 2006. – №1. – С. 72–73.

 • Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю.. Порівняльна характеристика мінеральної щільності кісткової тканини в віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок // Вісник Вінницького національного медичного університету. 2005. – № 9(2). – С. 341.

 • Беденюк А.Д., Рузібаєв Р.Ю., Футуйма Ю.М.. Состояние костной ткани после хирургического лечения язвенной болезни // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2005. – №9(2). – С.386.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Футуйма Ю.М.. Оцінка моторно—евакуаторної функції шлунка сонографічним методом після різних видів резекції з приводу шлункових виразок в ранньому післяопераційному періоді // Шпитальна хірургія.–2005.–№2(додаток).–С.7–11.

 • Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Дзюбановський І.Я., В.І. Максимлюк, Р. В. Свистун, В.В. Шкробот. Модифіковані органозберігаючі та органощадні оперативні втручання при ускладнених гастродуоденальних виразках // Шпитальна хірургія.–2005.–№1.–С.20–24.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М., Рузібаєв Р.Ю. Вплив методу оперативного лікування виразки шлунка на стан губчастої кісткової тканини у віддаленому післяопераційному періоді // Проблеми остеології. — 2005. — Т.8, №1—3. — С. 15—19.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Мальований В.В., Запорожець В.В., Григоренко А. М., Вівчар П. Й., Сас П. А. Досвід лікування хворих з торакоабдомінальною травмою в умовах ТОККЛ // Шпитальна хірургія.–2004.–№4.–167–168.

 • Беденюк А. Д., Ковальчук Л.Я., Мальований В.В., Запорожець В.В., Григоренко А. М., Вівчар П. Й., Сас П. А. Досвід лікування хворих з торакоабдомінальною травмою в умовах ТОККЛ // Шпитальна хірургія.–2004.–№4.–167–168.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Мельничук В.В., Дуць С.І., Рузібаєв Р.Ю.. Мінеральна щільність кісткової тканини після органозберігаючих та органощадних операцій на шлунку із приводу гастродуоденальних виразок // Проблеми остеології.– 2003.– Т. 6, № 1–2.– С. 72–73.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Ковальчук О.Л., Венгер І.К., Гусак О.М., Гашинський І.В., Дуць С.І.. Спосіб попередження рефлюксу дуоденального вмісту при формуванні холедоходуоденоанастомозу // Шпитальна хірургія.– 2003.– №1.– С. 90– 92.

 • Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Басистюк І.І. Безперервна шлункова оксигенотерапія в хірургічному лікуванні виразкової хвороби // Клінічна. хірургія. – 2003. – № 12. – С. 9–10.

 • Гнатів В.В., Беденюк Н.А.. Застосування способу безперервної тривалої шлункової оксинетотерапії для лікування пептичної виразки // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 3. – С. 26–29.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Басистюк І.І..Системний кровобіг та киснево—транспортна функція крові у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену кровотечею // Галицький лікарський вісник. – 2002. – № 4. – С. 36–38.

 • Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Гнатів В.В., Бех М.Д.Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія –2002.– № 2. С.12–15.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Гнатів В.В.. Тканинний метаболізм та його забезпечення у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки, ускладнену прободінням // Галицький лікарський вісник. – 2002. – № 3. – С. 151–152.

 • Беденюк А. Д., Гнатів В.В., Бех М.Д.. Кисневий метаболізм та його забезпечення у хворих на стенозуючі виразки шлунка і дванадцятипалої кишки // Шпитальна хірургія – 2002. – №2. С. 12–15.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А.Д., Гнатів В.В.. Безперервна тривала гастроінтестінальна оксигенотерапія в абдомінальній хірургії // Матеріали науково—практичної конференції хірургів Тернопілля, м. Бережани, 2002. – Укрмедкнига, 2002. – с. 99 – 101.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Сухінський Р.К.. Структурно—функціональний стан шлунку і дванадцятипалої кишки у віддалені терміни після операцій // Вісник наукових досліджень. – 2002. – № 1. – с. 12–15.

 • Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Гнатів В.В. Безперервна тривала гастроінтестинальна оксигенотерапія в абдомінальній хірургії // Матеріали науково—практ. конф. хірургів Тернопілля. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 99–101.

 • Гнатів В.В., Беденюк А. Д., Басистюк І.І.. Особливості порушень сатурації артеріальної крові у хворих з шлунково—кишковою кровотечею // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2002. – Вип. 19. – С. 105 – 108.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Футуйма Ю.М.. Мінеральна щільність кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування гастродуоденальних виразок // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: збірник наук праць ΧLVІ підсумкової (міжрегіональної) наук.—практ.конф., 7 червня 2002 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.– Вип. 7. – С.74– 75.

 • Венгер І.К., Ковальчук О.Л.. Досвід впровадження телемедицини у Тернопільській державній медичній академії ім.І.Я. Горбачевського // Медична освіта.– 2002.– №2.– С. 12– 14.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Сухінський Р.К., Лисейко О.Б., Заборний М. В. Структурно—функціональний стан шлунка і дванадцятипалої кишки у віддалені терміни після операції // Вісник наукових досліджень.– 2001.– №3.– С.53–56.

 • Ковальчук Л.Я., Ковальчук О.Л., Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Басистюк І.І., Господарський А.Я.. Прогнозування ризику розвитку кровотечі при хірургічному лікуванні виразок дванадцятипалої кишки // Український журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. – 2001. – Т. 5, № 1. – С. 50–51.

 • Бех М.Д., Беденюк А.Д., Гнатів В.В., Дем’яненко В.В.. Порушення кисневого метаболізму при виразковому пілоростенозі та деякі аспекти його корекції в доопераційному періоді // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.– 2000.– №1 (додаток).– С. 418– 419.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Господарський А.Я.. Роль гематологічних та імунологічних показників у прогнозуванні кровотечі з виразки дванадцятипалої кишки // Вісник наукових досліджень. – 2000. – № 1. – с. 54.

 • Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Бех М.Д. та ін. Методологічні аспекти активізації самостійної позааудиторної роботи студентів // Актуальні питання оптимізації навчально– виховного процесу у медичному ВУЗі: матеріали конф. 21 травня 1998 р.– Тернопіль, 1998.– Ч.2.– С.17– 20.

 • Ковальчук Л.Я., А. Д. Беденюк, Бех М.Д. та ін. Роль олімпіади в активізації самостійної роботи студентів // Проблеми підготовки медичних та фармацевтичних кадрів в Україні: матеріали доповідей наук.– практ. конф. 24– 27 вересня 1998 р.– Київ– Полтава, 1998.– С. 197– 198.

 • Ковальчук Л.Я., Максимлюк В.І., Беденюк А.Д., Хаварівська Л.М. Невідкладна лапароскопічна холецистектомія при гострому холециститі й холангіті // Клінічна хірургія: збірник наук. робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ– Донецьк, 1998.– С.288–289.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Бех М.Д., В.І. Максимлюк, І.В. Гашинський. Визначення показників ендогенної інтоксикації в діагностиці гострого холангіту // Клінічна хірургія: збірник наук. робіт ІІ конгресу хірургів України, Київ– Донецьк, 1998.– С.159–160.

 • Беденюк А. Д., Бех М.Д., Максимлюк В.І.. Оксигемостатична тенрапія у хворих з шлунково—кишковою кровотечею // Актуальні питання хірургії: матеріали доповідей наук.– практ. конф. – Тернопіль, 1997.– С. 200– 201.

 • Беденюк А. Д.. Ендоскопічні критерії в виборі тактики лікування кровоточивих виразок шлунка // Актуальні питання морфології: збірник наук. робіт за матеріалами міжнародної конф. присвяченої пам’яті академіка, лауреата Державної премії України, професора Сморщка Сергія Андрійовича, 6—7 травня 1996 р. – Тернопіль, 1996. – С. 66–67.

 • Лукасевич А.А., Беденюк А. Д.. Вільно—радикальне окислення ліпідів і рівень ендогенної токсемії у хворих з гострою виразковою шлунково— кишковою кровотечею // Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. — 1994. — Т.1. — С. 71.—І.І.

 • Беденюк А. Д., Лукасевич І.І.. Ендогенна інтоксикація у хворих з перфоративною виразкою шлунка і дванадцятипалої кишки // Актуальні питання клінічної і експериментальної медицини: тези наук. конф. присв. 140–річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського.– Тернопіль, 1994. – С. 128– 129.

 • Беденюк А. Д.. Покази до повторних операцій у хворих з рецидивом виразки після зашивання перфоративного отвору // Актуальные вопросы хирургической гастроэнтерологии. – Харьков – 1994. –Т.1. – С.68.

 • Беденюк А. Д., Кит О.Н., Вардинец И.С.. Отдаленные результаты хирургического лечения язвенной болезни желудка методом резекции ишемического сегмента //Актуальные вопросы диагностики, профилактики и лечения заболеваний человека: материалы Первой междунар. компьютерной конф. Тернополь, Вестник научных исследований, 1994. – Тернополь, 1994.– С. 43 – 48.

 • Беденюк А.Д. Регионарный кровоток желудка в хирургическом лечении рецидивных ушитых прободных желудочных язв // Новости спортивной и медицинской антропологии. – 1991.–№2(6) – С.40.

 • Ковальчук Л.Я., Беденюк А. Д., Соломко Л.Д.. Особенности кровотока в желудке а двенадцатиперстной кишки у больных с рецидивом язвы // Клин. Хирургия.– 1990.– №8.– С. 59– 60.